Belastingen

Het correct invullen en aanvragen van belastingen en toeslagen zijn erg belangrijk. Dit kan u in sommige gevallen zelfs veel geld besparen.
Het kost soms echter veel tijd om het goed te doen en op de hoogte te blijven van alle regels.
Van Kampen Administraties neemt u deze zorg uit handen en zorgt dat u zorgeloos krijgt waar u recht op hebt.

Aangifte Inkomstenbelasting

Ziet u ieder jaar weer op tegen de heisa van de belastingaangifte? Geef die dan aan ons uit handen! Lees bijgaande checklist door en kijk wat er voor u van toepassing is. Stuur de stukken aan ons op en wij verzorgen uw aangifte.

Toeslagen

Denkt u dat u recht hebt op zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kind gebonden budget en hebt u moeite om die zelf aan te vragen? Wij doen het graag voor u!

Voorlopige aanslagen

Wilt u verwachte kosten of teruggaven van de Belastingdienst spreiden over het jaar? Wij kunnen voor u een aanvraag indienen voor een voorlopige aanslag dan wel voorlopige teruggave.

Bezwaarschriften

Hebt u een belastingaanslag ontvangen die afwijkt van wat u ervan verwacht had? Dan kijken we samen met u wat de oorzaak is. Blijkt de aanslag niet correct, dan maken we voor u bezwaar.

Erf- en schenkbelasting

Schenkbelasting

Wilt u geld schenken aan uw (klein)kinderen? Wij kunnen voor u de noodzakelijke schenkingsovereenkomst maken en de aangifte schenkbelasting verzorgen.

Erfbelasting

Na het overlijden van een dierbare kunnen wij u behulpzaam zijn bij het invullen van de aangifte erfbelasting.

Tijd voor een kopje koffie?