Belastingvoordeel voor kloosterlingen bij giften

Kloosterlingen die de gelofte van armoede afleggen en hun inkomen afstaan aan hun kloostergemeenschap hebben recht op giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Dit meldt de Belastingdienst in een recente publicatie. De hoogte van de aftrek hangt af van de kosten voor levensonderhoud, onderdak en zorg die de gemeenschap voor haar leden maakt.

Daling in aantal kloosterlingen

Het aantal kloosterlingen in Nederland daalt gestaag. In 2019 waren er nog 3864 priesters, monniken, fraters, broeders en vrouwelijke religieuzen. Begin dit jaar waren dat er 2302, volgens de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen. Toch heeft de Belastingdienst verduidelijking gegeven over de fiscale positie van deze groep.

Historische achtergrond

De Belastingdienst baseert zich op een arrest van de Hoge Raad uit 1956, toen er bijna 50.000 kloosterlingen in Nederland waren. De Hoge Raad oordeelde toen dat tegenover de gelofte van armoede en het afstaan van inkomen een tegenprestatie stond van de kloostergemeenschap, namelijk onderdak, levensonderhoud en zorg. De waarde van deze tegenprestatie moest in mindering worden gebracht op het afgestane inkomen om de hoogte van de gift te bepalen. Deze zienswijze werd in de jaren 80 bevestigd door toenmalig staatssecretaris van Financiën Henk Koning (VVD).

Huidige wetgeving

Hoewel de Wet Inkomstenbelasting 1964 is vervangen door de versie van 2001, blijft deze uitleg relevant. De Belastingdienst stelt dat de overdracht van inkomen door kloosterlingen aan hun kloostergemeenschap, die als goededoelenorganisatie geldt, niet als een periodieke maar als een gewone gift wordt beschouwd.

Verschil tussen periodieke en gewone giften

Periodieke giften zijn ruimer aftrekbaar dan gewone giften. Voor periodieke giften geldt geen drempel en de maximale aftrek ligt op €250.000 per jaar. Voor gewone giften is de aftrek maximaal 10% van het inkomen. De Hoge Raad oordeelde in 2001 dat er geen sprake kan zijn van een periodieke gift als er verplichtingen en rechten tegenover elkaar staan.

Ja, ik wil ook exact weten waar ik aan toe ben!

The post Belastingvoordeel voor kloosterlingen bij giften appeared first on Nextens.