Overstappen van IB naar BV: wanneer en waarom?

Als ondernemer start je vaak als eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof). Naarmate je succesvoller wordt en je onderneming groeit, kan er echter een moment komen dat het verstandig is om over te stappen op een andere rechtsvorm. Meestal is dat de besloten vennootschap (bv). Als bv betaal je in plaats van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting (Vpb). Maar wanneer is dat moment en waarom zou je overstappen van IB naar BV?

Waarom overstappen van IB naar BV?

Om te beginnen kijken we naar een aantal redenen waarom het verstandig kan zijn om over te stappen op bijvoorbeeld een bv:

Fiscale voordelen
Een van de belangrijkste redenen voor de overstap naar een bv zijn de fiscale voordelen. De vennootschapsbelasting (Vpb) kent verschillende tarieven die, afhankelijk van de winst, voordeliger kunnen zijn dan de inkomstenbelasting (IB). Hoewel het laagste Vpb-tarief recent is gestegen van 15% naar 19%, maken andere fiscale regelingen en veranderingen – zoals de afbouw van de zelfstandigenaftrek – ondernemen als bv aantrekkelijker.

Beperking van de aansprakelijkheid
In een bv is je privévermogen beter beschermd dan bij een eenmaszaak. Bij een eenmanszaak of vof ben je immers persoonlijk aansprakelijk voor schulden van je bedrijf. Bij een bv is dit risico beperkt tot het vermogen van de bv, al moet je wel rekening houden met bestuurdersaansprakelijkheid.

Continuïteit van de onderneming
Een bv biedt betere mogelijkheden voor bedrijfsopvolging en continuïteit. Dit is vooral belangrijk bij de overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie of bij de verkoop aan derden.

Andere behandeling voor sociale verzekeringen
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) val je onder andere regels voor sociale verzekeringen. Dit kan nadelig zijn, bijvoorbeeld omdat je geen recht hebt op bepaalde uitkeringen, maar het kan ook voordelen bieden afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Wanneer overstappen van IB naar BV?

De overgang van een eenmanszaak of vof naar een bv betekent altijd een staking van de onderneming voor de inkomstenbelasting. Dit leidt tot een afrekening over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde. Er zijn twee manieren om dit te doen:

Ruisende overgang
Bij een ruisende overgang reken je direct af met de belastingdienst over de stakingswinst. Dit kan voordelig zijn als je deze winst kunt compenseren met bijvoorbeeld de stakingslijfrente, vooral bij oudere ondernemers.

Geruisloze overgang
Bij een geruisloze overgang vindt de inbreng plaats zonder directe belastingheffing, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit kan voordelig zijn als je de belastingheffing wilt uitstellen.

Gebruikelijk loon

Een belangrijke factor bij de overstap is het gebruikelijk loon. Als DGA moet je jezelf een minimumsalaris toekennen van €56.000 per jaar (2024), wat vaak hoger uitvalt. Dit loon is belast met loonheffingen en sociale premies, wat de overstap naar een bv minder aantrekkelijk kan maken als je winst relatief laag is.

Dividendbelasting

Een andere overweging bij de overstap naar een bv is de dividendbelasting. Als aandeelhouder in een bv kun je ervoor kiezen om jezelf dividend uit te keren. Over deze dividenduitkering ben je echter 15% dividendbelasting verschuldigd. Daarnaast moet je ook nog inkomstenbelasting betalen over het dividend in box 2 tegen een tarief van 26,9% (2024).
Hoewel de dividendbelasting een extra belastingdruk kan vormen, biedt het uitkeren van dividend ook flexibiliteit. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om een deel van de winst in de bv te laten om te herinvesteren in de onderneming en alleen dividend uit te keren wanneer dit fiscaal gunstig is.

Bereken nu of overstappen van IB naar BV ook voor jou verstandig is

Wil jij weten of de tijd rijp is om over te stappen van IB naar BV? Bereken het dan met onze gratis rekentool.

Belastingdruk voor IB en BV berekenen kan eenvoudig

The post Overstappen van IB naar BV: wanneer en waarom? appeared first on Nextens.