Hoge Raad: Duits vastgoedfonds investeert belastingvrij

De Nederlandse schatkist dreigt honderden miljoenen aan belastinginkomsten mis te lopen door een uitspraak van de Hoge Raad. De fiscus mocht een groot Duits vastgoedfonds tussen 1997 en 2009 geen winstbelasting opleggen.

Gevolgen voor andere fondsen

Het arrest kan leiden tot meer belastingmeevallers voor andere Duitse fondsen die Nederlands vastgoed bezitten. Zij hebben bezwaar aangetekend tegen hun aanslagen. Dit oordeel is relevant voor vergelijkbare fondsen en alle aanslagen tot nu toe waar tijdig bezwaar tegen is gemaakt.

Ongelijke behandeling beëindigd

Het ministerie van Financiën noemt de uitkomst teleurstellend en onverwacht. Het kan gevolgen hebben voor andere fondsen met openstaande aanslagen vennootschapsbelasting. Deze zaak werd niet vermeld op de lijst van mogelijke financiële tegenvallers die naar de formerende partijen is gestuurd.

Het arrest

Het arrest betreft een grote Duitse vastgoedspeler die €2 miljard heeft belegd in Nederlands vastgoed. Deze belegger zag de opgelegde vennootschapsbelasting als fiscale discriminatie, omdat Nederlandse vastgoedfondsen waren vrijgesteld. De Hoge Raad beëindigde deze ongelijke behandeling, aldus fiscalist Jeroen Elink Schuurman van PwC.

Andere Duitse vastgoedspelers met dezelfde structuur zijn nu ook vrijgesteld van winstbelasting. Een betrokken fonds maakte €50 miljoen winst bij verkoop van een project.

Grote schade voor schatkist

Joost van Helvoirt van Loyens & Loeff schat de schade voor de schatkist op honderden miljoenen. Ook andere fiscalisten schatten aanzienlijke bedragen. Het ministerie van Financiën kan de financiële gevolgen nog niet inschatten.

Duitse vastgoedmiljarden

Sinds eind vorige eeuw investeerden Duitse beleggers miljarden in Nederlands vastgoed via zogenoemde Sondervermögen, Duitse fondsen voor gemene rekening. Volgens het arrest kan hierop geen winstbelasting worden opgelegd, omdat ze niet als belastingplichtig in de wet staan.

Duitse beleggers zoals Deka, Union Investment en Real IS bezitten een significant deel van de kantoren op de Amsterdamse Zuidas.

Reparatie vanaf 2025

Fiscalisten verwachten dat dit heffingslek vanaf 2025 gerepareerd is. Vanaf dan moeten ook Nederlandse vastgoedfondsen vennootschapsbelasting betalen. De ongelijke behandeling tussen Duitse en Nederlandse fondsen verdwijnt.

Geen winstbelasting voor Duitse beleggers

Duitse particuliere beleggers in het fonds hoeven waarschijnlijk geen winstbelasting te betalen over hun inkomsten in de genoemde periode. Volgens het belastingverdrag mag Nederland de belasting over vastgoedwinsten innen. Als dat niet gebeurt, int Duitsland die belasting niet alsnog.

Oplossing voor de toekomst

In andere Europese landen speelt de vraag of belasting moet worden betaald waar het vastgoed staat of waar de beleggers wonen. ‘Een EU-richtlijn die duidelijkheid geeft over waar belasting wordt geheven is de enige echte oplossing’, zegt Elink Schuurman van PwC.

Recente tegenvallers

Deze tegenvaller komt kort na een andere grote financiële klap. Begin juni oordeelde de Hoge Raad dat beleggers met een lager rendement dan het fictieve rendement recht hebben op teruggave. Dit gaat om miljarden. Een volgende zaak bij de Hoge Raad betreft buitenlandse aandelenfondsen die dividendbelasting terugvragen, wat op de lijst van mogelijke tegenvallers stond.

Ja, ik wil ook exact weten waar ik aan toe ben!

The post Hoge Raad: Duits vastgoedfonds investeert belastingvrij appeared first on Nextens.