Ondernemers laken fiscaal beleid nieuwe coalitie: ‘Vestigingsklimaat zal verslechteren’

Ondernemers met personeel en financieel managers zijn nog niet bepaald enthousiast over de fiscale plannen van het nieuw te vormen kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van Nextens. 57 procent vindt de overheidsregelingen te complex en een derde denkt dat het vestigingsklimaat zal verslechteren.

De plannen die worden doorgevoerd, worden niet met groot gejuich ontvangen. Er was veel te doen over het mogelijk aanpassen van specifieke fiscale regelingen zoals de deelnemingsvrijstelling, de WBSO, de btw-verleggingsregeling, de expatregeling, dividendbelasting voor hoofdkantoren of het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting.

Uit de peiling blijkt dat voor geen van deze regelingen meer dan 16 procent van de financieel verantwoordelijken wezenlijke impact verwachten op het succes van de onderneming voor de komende jaren. Ruim een kwart zegt dat zelfs geen van deze onderwerpen van belang is. Wel van groot belang blijft voor ondernemingen de hoogte van de vennootschapsbelasting (volgens 17 procent) en de winstbelasting, aldus 25 procent van de respondenten.

Vestigingsklimaat

Daarnaast blijkt dat een derde van de ondervraagden denkt dat de coalitieplannen het vestigingsklimaat in Nederland juist zullen verslechteren. En dat terwijl Nederland volgens het coalitieakkoord moet behoren tot de top 5 van concurrerende landen. InvestNL krijgt extra budget, terwijl het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd en het Klimaatfonds blijft.

Ook investeringsregelingen als KIA, EIA, MIA en VAMIL blijven onaangetast. Voor zowel het Groeifonds als de investeringsregelingen geldt dat slechts 10 procent zegt dat dit impact heeft op het succes van hun organisatie.

Terugdraaien lastenverzwaringen voor bedrijven

Het coalitieakkoord draait enkele lastenverzwaringen voor bedrijven die afgelopen Prinsjesdag nog zijn aangekondigd terug, zoals de belasting op inkoop van eigen aandelen. De mkb-winstvrijstelling wordt hersteld en het belastingtarief in box 2 en box 3 wordt verlaagd.

De expatregeling blijft voorlopig. Ruim een derde van 912 door Nextens geraadpleegde ondernemers en financieel managers waardeert deze maatregelen. De rest is er niet blij mee of weet het niet. Het minst enthousiast is men in de sector cultuur, sport en recreatie waar slechts 15 procent van de financieel verantwoordelijken de plannen waardeert. Ook het onderwijs is somber met 18 procent waardering. In de landbouw, bosbouw en visserij daarentegen is de waardering met 53 procent het hoogst.

Ja, ik wil ook exact weten waar ik aan toe ben!

The post Ondernemers laken fiscaal beleid nieuwe coalitie: ‘Vestigingsklimaat zal verslechteren’ appeared first on Nextens.