Hoge Raad haalt belangrijke arresten over box 3 naar voren

De Hoge Raad spreekt zich al aanstaande donderdag uit over de herstelwet voor de belasting op sparen en beleggen en de overbruggingsheffing in box 3 en niet pas eind augustus, zoals de hoogste belastingrechter eerder aankondigde.

Het oordeel kan grote gevolgen hebben voor zowel particuliere spaarders en beleggers als voor politiek Den Haag en de Belastingdienst. Het kan uitmonden in een forse financiële tegenvaller voor het nieuwe kabinet nog voordat dit is aangetreden. PVV, VVD, NSC en BBB hebben hiermee geen rekening gehouden in hun hoofdlijnenakkoord.

Rechtsherstel bieden

Als de Raad beslist dat bezwaarmakers tegen de oude heffing in box 3 volledig moeten worden gecompenseerd op basis de werkelijke behaalde rendementen, kan dat de schatkist eenmalig €4 mrd gaan kosten. Afhankelijk van hoe de Raad oordeelt over de tijdelijke belasting — in afwachting van een heffing op basis van werkelijke opbrengsten uit vermogen — dreigt nog eens terugkerende tegenvaller van enkele miljarden euro’s.

De hersteloperatie en de overbruggingsheffing volgden op het kerstarrest van de Hoge Raad uit 2021. Hierin bepaalde het rechtscollege dat de vermogensrendementsheffing zoals die op dat moment werd toegepast in strijd was met het Europees recht en dat de overheid rechtsherstel moest bieden aan gedupeerde belastingbetalers die bijtijds bezwaar maakten tegen de heffing.

Uitwerking regeerakkoord

Aanvankelijk kondigde de Hoge Raad aan in het eerste kwartaal van dit jaar uitspraak te zullen doen in vijf box 3-zaken. Dat werd verschoven naar op zijn vroegst eind augustus. Maar donderdag maakte de Raad bekend op 6 juni uitspraak te doen. Als het oordeel negatief uitpakt voor de overheid, is er nog voldoende tijd om de financiële gevolgen mee te nemen in de uitwerking van het regeerakkoord en in de onderhandelingen over de miljoenennota 2025.

Ja, ik wil ook exact weten waar ik aan toe ben!

The post Hoge Raad haalt belangrijke arresten over box 3 naar voren appeared first on Nextens.