Hoge Raad: geen loonheffing op gezonde bedrijfslunch in 2017 en 2018

De Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgever in 2017 en 2018 geen loonheffing hoefde te betalen over gratis gezonde bedrijfslunches. De regels zijn echter aangescherpt in 2022, waardoor zulke voorzieningen niet langer belastingvrij zijn.

Achtergrond van de Zaak

Belastingadviseur Jelmer Post van KPMG Meijburg wijst op de aanpassing van de regels na berichtgeving in het FD over het arrest van de Hoge Raad. De uitspraak werd vorige week vrijdag gepubliceerd.

De Hoge Raad oordeelde dat tuinder Rob Baan uit Monster een arbeidsomstandighedenbeleid had gericht op de gezondheid van zijn werknemers. De gezonde lunch was onderdeel van dit beleid. Hierdoor mocht Baan gebruikmaken van de gerichte belastingvrijstelling voor arbozorg. Dit bespaarde hem €62.999 aan loonheffing over 2017 en 2018.

Aangescherpte Regels sinds 2022

Sinds 2022 zijn de regels voor deze vrijstelling aangescherpt. De vrijstelling geldt nu alleen voor voorzieningen die werkgevers verplicht zijn te treffen volgens de Arbowet. Deze voorzieningen moeten gericht zijn op het voorkomen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s die direct samenhangen met het werk. Voorbeelden zijn ergonomische bureaustoelen, laboratoriumjassen en veiligheidsschoenen.

Het ministerie van Financiën verduidelijkte dat de vrijstelling nooit bedoeld was voor voorzieningen die niet direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever. De onduidelijkheid in de praktijk leidde tot deze verduidelijking.

Kamervragen

VVD-Kamerleden Thierry Aartsen en Wendy van Eijk hebben schriftelijke vragen gesteld over het arrest van de Hoge Raad. Ze vragen of gezonde lunches niet als arbovoorziening moeten worden beschouwd, gezien hun rol in het voorkomen van ziekteverzuim.

Mogelijke Wetswijziging

Volgens belastingadviseur Post lijkt het onderwerp nu op de agenda van de wetgever te staan. Hij ziet een gezonde lunch voor werknemers als passend in de huidige tijdsgeest. Een wetswijziging zou nodig zijn om gezonde lunches fiscaal te faciliteren, aldus het FD.

Ja, ik wil ook exact weten waar ik aan toe ben!

The post Hoge Raad: geen loonheffing op gezonde bedrijfslunch in 2017 en 2018 appeared first on Nextens.