Fiscale voordelen bij investeren in 2024

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat drie kwart van de Nederlandse ondernemers actief maatregelen neemt om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. Deze maatregelen omvatten voornamelijk investeringen in technologie en automatisering en het implementeren van efficiëntere werkprocessen. Voor veel bedrijven, vooral binnen het grootbedrijf, zijn deze stappen essentieel om concurrerend te blijven. Echter, een belangrijk obstakel dat ondernemers ervaren, is een gebrek aan personeel.

De belangrijkste maatregelen

Investeren in technologie en automatisering
Investeren in nieuwe technologieën en automatisering is een van de meest effectieve manieren om je productiviteit te verhogen. Dit kan variëren van AI-oplossingen tot robots en andere automatiseringstools die repetitieve taken overnemen, waardoor werknemers zich kunnen richten op meer complexe taken.

Implementatie van efficiëntere werkprocessen
Het stroomlijnen van werkprocessen kan significante tijds- en kostenbesparingen opleveren. Dit kan betekenen dat bedrijven hun bestaande processen analyseren en verbeteren, of nieuwe methodologieën introduceren zoals Lean of Six Sigma.

Aanbieden van trainingen en ontwikkelingsprogramma’s voor medewerkers
Hoewel minder vaak genoemd, zijn trainingen en ontwikkelingsprogramma’s cruciaal voor het verhogen van de productiviteit. Goed opgeleide medewerkers kunnen efficiënter werken en beter omgaan met nieuwe technologieën en processen.

Optimalisatie van de werkomgeving en faciliteiten
Een optimale werkomgeving draagt bij aan het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Dit kan gaan om een werkplek zonder tl-verlichting maar ook om ergonomische werkplekken, verbeterde IT-infrastructuur, of faciliteiten zoals kantines en ontspanningsruimtes.

Fiscale voordelen bij investeren in 2024

Voor bedrijven die overwegen te investeren in deze productiviteitsverhogende maatregelen, biedt 2024 diverse fiscale voordelen die deze investeringen aantrekkelijker maken.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is bedoeld om kleinere investeringen door MKB-bedrijven te stimuleren. Bedrijven kunnen een percentage van hun investeringen in bedrijfsmiddelen aftrekken van hun winst. Voor 2024 bedraagt deze aftrek 28% voor investeringen tot €110.000. Dit maakt het voor kleine en middelgrote bedrijven fiscaal aantrekkelijk om te investeren in technologie en automatisering.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie-investeringsaftrek biedt een aftrekpost voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Bedrijven kunnen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Dit is vooral relevant voor bedrijven die willen investeren in energie-efficiënte automatiseringssystemen of andere groene technologieën.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen bedrijven gebruikmaken van de MIA en Vamil. De MIA biedt een aftrek van maximaal 45% van de investeringskosten bovenop de gebruikelijke afschrijving. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven. Dit stimuleert bedrijven om te investeren in duurzame technologieën en processen.

WBSO: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
De WBSO-regeling is bedoeld om de kosten voor research & development (R&D) te verlagen. Bedrijven kunnen via deze regeling een deel van de loonkosten voor R&D-medewerkers terugvorderen. Dit is bijzonder aantrekkelijk voor bedrijven die investeren in innovatieve technologieën en productontwikkeling.

Innovatiebox
De Innovatiebox biedt een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 9% voor winst die wordt behaald uit innovatieve activiteiten. Bedrijven die investeren in nieuwe technologieën en producten kunnen hierdoor aanzienlijk besparen op hun belastinglasten.

Gratis kennisdocument

Investeringen in technologie, automatisering en procesoptimalisatie zijn voor de meeste Nederlandse bedrijven onvermijdelijk in de aankomende jaren. Niet alleen om concurrerend te kunnen blijven maar ook om te kunnen voldoen aan de steeds strengere mileueisen. Het is daarom belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de beschikbare fiscale regelingen. Hiervoor hebben we speciaal het gratis kennisdocument “Fiscaal Voordelig Verduurzamen” voor je samengesteld. Hierin lees je alles over de fiscale voordelen bij investeren.

Meer weten?

Wil jij ook altijd op tijd op de hoogte zijn van de meest recente fiscale wet- en regelgeving? En daarnaast gebruik kunnen maken van talloze handige rekentools, stappenplannen en templates? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een van onze experts. Zij leggen je graag uit hoe ook jij met Nextens Naslag altijd op de hoogte bent en daarmee de concurrentie een stapje voor blijft.

Ook fiscaal voordelig verduurzamen?

Download ons gratis kennisdocument.

Ook fiscaal voordelig verduurzamen?

Download ons gratis kennisdocument.

The post Fiscale voordelen bij investeren in 2024 appeared first on Nextens.