Gezonde lunch geen verkapt loon

Op 24 mei 2024 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over de fiscale behandeling van gratis gezonde lunchmaaltijden verstrekt door werkgevers aan hun werknemers. De vraag was namelijk of deze verstrekking onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen valt. Deze uitspraak heeft aanzienlijke gevolgen voor werkgevers die een gezonde werkomgeving willen bevorderen door middel van voeding.

Bezwaar tegen de afgedragen loonheffing

Kiemgroentenkwekerij Koppert Cress verstrekte in 2017 en 2018 gratis gezonde lunchmaaltijden aan zijn werknemers vanuit het bedrijfsrestaurant. Deze maaltijden waren zorgvuldig samengesteld door een diëtist en voldeden aan de richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad en de ‘schijf van vijf’ van het Voedingscentrum. Koppert Cress beschouwde deze verstrekking als onderdeel van zijn arbobeleid, gericht op het bevorderen van de gezondheid en het verminderen van ziekteverzuim onder zijn werknemers.

Koppert Cress maakte bezwaar tegen de afgedragen loonheffing over deze lunchmaaltijden, met het argument dat deze maaltijden onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vallen. Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof verwierpen dit bezwaar, maar de Hoge Raad gaf Koppert Cress uiteindelijk toch gelijk.

Oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen niet is uitgesloten als het arbobeleid van de werkgever verder gaat dan de minimale vereisten van de Arbowet. Belangrijk is dat de voorzieningen rechtstreeks voortvloeien uit het arbobeleid van de werkgever.

De Arbowet vereist dat werkgevers zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in verband met alle arbeid gerelateerde aspecten. De Hoge Raad benadrukte dat gezond eten de kans op ziekten kan verminderen en het herstel kan bevorderen. Daarom kan het verstrekken van gezonde maaltijden een onderdeel zijn van het arbobeleid, ook als dit beleid meer algemeen gericht is op het welzijn en de gezondheid van werknemers.

De Strijd van Rob Baan

Rob Baan, directeur van kiemgroentenkwekerij Koppert Cress, streed bijna tien jaar lang tegen de belastingheffing op de gratis gezonde lunches die hij aanbood aan zijn medewerkers. Baan was gedreven door de missie om zijn medewerkers gezond hun pensioen te laten halen en integreerde daarom gezonde voeding in zijn arbobeleid. In het bedrijfsrestaurant Rob & Bob werden uitsluitend gezonde maaltijden aangeboden als onderdeel van het arbobeleid.

Vanwege het oordeel van het gerechtshof dat de gratis lunch verkapt loon was, werd Baan de afgelopen 10 jaar met aanzienlijke belastingbetalingen geconfronteerd. De Belastingdienst stond immers geen gratis lunch toe onder de werkkostenregeling (WKR), wat leidde tot een langdurige juridische strijd. Deze uitspraak van de Hoge Raad maakt daar nu dus een eind aan.

Implicaties voor Werkgevers

De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat werkgevers die gezonde maaltijden aanbieden als onderdeel van hun arbobeleid, gebruik kunnen maken van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. Dit heeft de volgende gevolgen:

Fiscale vrijstelling
Werkgevers kunnen de kosten van gezonde lunchmaaltijden vrijstellen van loonheffing, zolang deze maaltijden onderdeel zijn van een breder arbobeleid.

Bevordering gezondheid
Deze fiscale vrijstelling ondersteunt werkgevers in hun streven om een gezonde werkomgeving te bevorderen, wat kan bijdragen aan een vermindering van ziekteverzuim en een verbeterde productiviteit.

Administratieve vereenvoudiging
Werkgevers hoeven niet aan te tonen dat hun arbobeleid strikt binnen de minimale eisen van de Arbowet valt. Het is voldoende dat het beleid gericht is op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het welzijn van werknemers.

Gezonde lunch geen verkapt loon

De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt dat de verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers als onderdeel van het arbobeleid onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen valt. Dit biedt werkgevers een belangrijke fiscale stimulans om te investeren in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers. Door gezonde voeding aan te bieden, kunnen werkgevers niet alleen bijdragen aan een betere gezondheid van hun werknemers, maar ook profiteren van fiscale voordelen en mogelijk lagere ziekteverzuimkosten.

Voor Rob Baan en Koppert Cress betekent deze uitspraak een einde aan een jarenlange strijd en een erkenning van hun inspanningen om een gezonde werkomgeving te creëren. Het succes van deze zaak is niet alleen een overwinning voor Baan, maar ook een baanbrekend precedent voor werkgevers in heel Nederland. Met deze uitspraak kunnen bedrijven nu hun arbobeleid uitbreiden om gezonde lunches aan te bieden zonder fiscale nadelen, wat een positieve impact kan hebben op zowel de gezondheid van werknemers als de financiële gezondheid van bedrijven.

Ook altijd op de hoogte zijn?

Wil jij ook altijd op de hoogte zijn van de laatste fiscale ontwikkelingen? Dan is Nextens Naslag voor jouw organisatie het ultieme hulpmiddel. In onze kennisbank vind je niet alleen alle relevante wet- en regelgeving maar tevens talloze handige rekentools, stappenplannen en templates. Klinkt interessant? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een van onze experts. Ze vertellen je er graag meer over.

Ja, ik wil ook exact weten waar ik aan toe ben!

The post Gezonde lunch geen verkapt loon appeared first on Nextens.