Conceptwetsvoorstel box 3 mag naar Raad van State

Het demissionaire kabinet mag het conceptwetsvoorstel over box 3 voor de zomer naar de Raad van State sturen. VVD, GroenLinks-PvdA, BBB en ChristenUnie steunen een motie van NSC. Dit houdt de invoering per 2027 mogelijk.

Heffing op werkelijk rendement

Staatssecretaris Marnix van Rij (CDA, Fiscaliteit) heeft een voorstel klaar voor een heffing op werkelijk rendement op vermogen. De oude box 3-regeling werd in 2021 door de Hoge Raad afgeschoten. Het voorstel moet voor eind juni naar de Raad van State voor advies. Alleen dan kan de deadline van 2027 nog gehaald worden.

Problemen en vertraging

Het wetsvoorstel ondervindt voortdurend problemen. In april vroeg de Kamer om aanpassingen. Een nieuw debat werd verstoord door een debat over het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. Dit verstoorde de planning voor adviesaanvraag.

Belang van de motie

Van Rij is blij met de motie van NSC. Aanvankelijk wilde hij het voorstel overlaten aan een nieuw kabinet. Dit kabinet kan echter pas na het zomerreces beginnen. Als de Raad van State dan nog moet adviseren, levert dit drie maanden nieuwe vertraging op. Dit zou de invoering verder vertragen.

Nieuwe arresten Hoge Raad

Een nieuw kabinet kan na de zomer beslissen wat te doen met het wetsvoorstel. Dit hangt ook af van nieuwe arresten van de Hoge Raad over box 3, verwacht in september. Als deze arresten negatief uitvallen voor de staat, is uitstel onvermijdelijk en kan het zelfs tot afstel leiden.

Oorspronkelijke planning

Het kabinet-Rutte IV wilde de nieuwe vermogensrendementsheffing al per 2025 invoeren. Dit is uitgesteld door trage besluitvorming, hersteloperaties na het Kerstarrest van 2021 en achterstallig ICT-onderhoud bij de Belastingdienst. Elk jaar uitstel kost de overheid circa €400 miljoen.

Van winstbelasting naar aanwasbelasting

Het huidige voorstel gaat uit van een vermogensaanwasbelasting. Hierbij wordt ook belasting betaald over papieren winst die nog niet daadwerkelijk is behaald. Sommige minder liquide beleggingen vallen onder een vermogenswinstbelasting, waarbij de vermogenswinst wel daadwerkelijk is behaald door een verkooptransactie. , In het voorstel gaat de vermogenswinstbelasting gelden voorvastgoed en start-ups.

Aandelen in familiebedrijven vielen eerst ook onder de uitzonderingen, maar dit is geschrapt vanwege staatssteunregels.

Standpunt formerende partijen

De partijen PVV, VVD, NSC en BBB wilden meer uitzonderingen of een vermogenswinstbelasting voor alle beleggingen. Van Rij waarschuwde dat dit miljarden minder belastinginkomsten zou betekenen. Er is geen geld voor opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

Ja, ik wil ook exact weten waar ik aan toe ben!

The post Conceptwetsvoorstel box 3 mag naar Raad van State appeared first on Nextens.