Gezonde bedrijfsmaaltijd: vrijgesteld van belasting

Een gratis gezonde bedrijfsmaaltijd valt onder arbozorg en is daarom niet belast. Dit oordeelde de Hoge Raad. De zaak betrof een werkgever die loonheffing moest betalen over gratis gezonde lunches in de bedrijfskantine. Eerder waren de rechter en het gerechtshof het eens met de fiscus, maar de Hoge Raad besloot anders.

Vrijstelling voor arbozorg

De tuinder Rob Baan uit Monster beriep zich op de gerichte vrijstelling in de loonbelasting voor arbozorg voor 2017 en 2018. Arbozorg richt zich op de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het gerechtshof oordeelde eerder dat voorzieningen die het algemene welzijn en de gezondheid bevorderen geen onderdeel zijn van arbozorg en dus niet onder de vrijstelling vallen.

Hoge Raad: gezond eten behoort tot arbozorg

De Hoge Raad zag dit anders. Gezond eten vermindert de kans op ziekte en bevordert herstel. Volgens de Raad komen niet alleen voorzieningen uit de Arbowet voor de vrijstelling van loonheffing in aanmerking.

Voorkomen van werkstress

Uit de parlementaire toelichting op de Arbowet blijkt dat werkgevers samen met werknemers maatregelen kunnen opnemen die niet verplicht zijn vanuit de wet. Voorbeelden zijn verzuimbeleid en het voorkomen van werkstress.

Teruggave van loonheffing

De werkgever in deze zaak krijgt €62.999 aan afgedragen loonheffing terug. De uitleg van de Hoge Raad over de vrijstelling voor arbozorg heeft ook gevolgen voor andere werkgevers. Bedrijven die gratis gezondheidsbevorderende middelen aanbieden, hoeven dit niet langer te doen vanuit de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Wil jij het overzicht over alle belangrijke fiscale deadlines?

The post Gezonde bedrijfsmaaltijd: vrijgesteld van belasting appeared first on Nextens.