Fiscale aspecten van de fiets van de zaak

De fiets van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde is bij de meeste werkgevers inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Het is niet alleen een milieuvriendelijke optie, maar stimuleert ook gezondheid en welzijn onder medewerkers. Echter, er zijn wel een aantal specifieke fiscale regels waar je als werkgever rekening mee moet houden. In dit artikel kijken we daarom naar de fiscale aspecten van de fiets van de zaak.

Wat verstaan we onder een fiets van de zaak?

Onder de werkkostenregeling (WKR) geldt dat een fiets, evenals fietsaccessoires zoals een verzekering, regenpak of extra slot, als loon wordt beschouwd. Dit betekent dat de verstrekking, vergoeding of terbeschikkingstelling van een fiets belastingtechnisch moet worden verwerkt.

Twee opties voor werkgevers

Als werkgever heb je twee keuzes bij het verstrekken van een fiets van de zaak:

Loon aanmerken als loon van de werknemer
Hierbij moet je loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden. Dit loon telt ook mee voor de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw.

Loon aanwijzen als eindheffingsloon
Voor zover de waarde van het eindheffingsloon de vrije ruimte overstijgt, ben je 80% eindheffing verschuldigd. De waarde van de verstrekking is de factuurprijs inclusief btw. Als er geen factuur is, geldt de waarde in het economisch verkeer.

Bijtelling fiets van de zaak voor privégebruik

Er geldt een forfaitaire waarderingsnorm van 7% voor een fiets die ter beschikking staat voor woon-werkverkeer. Dit betekent dat de fiets eigendom blijft van de werkgever en in gebruik is bij de werknemer. De bijtelling is gebaseerd op 7% van de waarde van de fiets inclusief btw, verminderd met een eventuele eigen bijdrage van de werknemer.

De waarde van de fiets

De waarde van de fiets wordt bepaald door de oorspronkelijke consumentenadviesprijs inclusief btw. Deze prijs wordt door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakt en staat vaak vermeld op de factuur of in het leasecontract.

Voor een elektrische fiets van de zaak met een consumentenadviesprijs van €2200, bedraagt de bijtelling voor privégebruik €154 per jaar, wat neerkomt op een maandelijkse bijtelling van €12,83.

Accessoires en vergoedingen

Accessoires die onderdeel zijn van de consumentenadviesprijs vallen onder de bijtelling van 7%. Voor accessoires die niet tot de consumentenadviesprijs behoren, zoals een regenpak of een fietstas, gelden de regels van de werkkostenregeling. Vergoedingen voor reparatiekosten, extra sloten of tassensteunen worden beschouwd als intermediaire kosten en zijn daarom geen loon.

Bijdrage van de werknemer

Betalingen door een werknemer aan de werkgever voor privégebruik van de fiets verminderen de bijtelling, maar deze kan niet negatief worden. Betalingen aan derden, zoals eventueel voor het opladen van de accu, komen niet in mindering op de bijtelling.

Reiskostenvergoeding

Werknemers met een fiets van de zaak kunnen een onbelaste reiskostenvergoeding van €0,23 per kilometer ontvangen voor de afstand waarop de fiets niet wordt gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld als de werknemer deels met de auto of trein reist. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat de werknemer voor deze kilometers geen gebruik heeft gemaakt van de fiets van de zaak.

Vereenvoudigde bewijslast

Om de administratieve lasten enigszins binnen de perken te houden, kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over het reispatroon. Deze afspraken moeten realistisch zijn en gebaseerd op de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Incidentele afwijkingen hoeven niet direct tot aanpassing van de onbelaste vaste vergoeding te leiden.

Eigendomsoverdracht

Wanneer een fiets van de zaak eigendom wordt van de werknemer, vervalt de bijtelling. Als de werknemer niet de volledige waarde van de fiets betaalt, wordt dit verschil beschouwd als loon in natura.

Meer weten over de fiscale aspecten van de fiets van de zaak?

De fiets van de zaak biedt een hoop voordelen, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Het bevordert duurzame mobiliteit en draagt bij aan het welzijn van werknemers. Echter, de fiscale regels en bijtelling voor privégebruik vereisen wel enige aandacht. Door gebruik te maken van Nextens Naslag, de meest uitgebreide fiscale kennisbank van Nederland, zorg je er voor dat je altijd op de hoogte bent van de meest recente regelgeving. Op het gebied van een fiets van de zaak maar ook van bijvoorbeeld de Werkkostenregeling, Autokostenfictie of Reiskostenvergoeding voor openbaar vervoer. Maak daarom vrijblijvend een afspraak met een van onze experts, zij vertellen je graag meer.

Ja, ik wil ook exact weten waar ik aan toe ben!

The post Fiscale aspecten van de fiets van de zaak appeared first on Nextens.