Milieukorting op bijtelling voor emissieloze auto’s: op weg naar een groene toekomst

In een wereld waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, nemen overheden verschillende maatregelen om milieuvriendelijke alternatieven te bevorderen. Eén van die maatregelen in Nederland is de milieukorting op de bijtelling voor emissieloze auto’s. Deze regeling, onderdeel van het Klimaatakkoord, heeft als doel om het gebruik van auto’s zonder CO2-uitstoot te stimuleren. In dit artikel kijken we nader naar de details van deze regeling en bekijken we welke implicaties dit heeft voor verschillende soorten emissieloze voertuigen.

Wat is bijtelling en hoe werkt de milieukorting?

Bijtelling is het bedrag dat bij het inkomen van een werknemer wordt opgeteld wanneer hij of zij een auto van de zaak ook privé gebruikt. Voor emissieloze auto’s, zoals volledig elektrische voertuigen (EV’s) en waterstofauto’s, geldt een milieukorting op deze bijtelling. Dit maakt het financieel aantrekkelijker om te kiezen voor een milieuvriendelijker voertuig.

Datum eerste toelating (DET)

De milieukorting is afhankelijk van de datum eerste toelating (DET) van de auto. Deze DET is de datum waarop de auto voor het eerst op de weg is toegelaten, waar ook ter wereld. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende kortingen op basis van het DET:

2019: 18% korting, met een maximale korting van € 9000.

2020: 14% korting, met een maximale korting van € 6300.

2021: 10% korting, met een maximale korting van € 4000.

2022 en 2023: 6% korting, met een maximale korting van respectievelijk € 2100 en € 1800.

2024: 6% korting, met een maximale korting van € 1800.

2025: 5% korting, met een maximale korting van € 1500.

Vanaf 2026: Geen milieukorting meer; het algemene bijtellingspercentage van 22% is van toepassing.

Begrenzing door de CAP

Een belangrijk aspect van de milieukorting is de cap, het maximale bedrag van de cataloguswaarde waarop de korting van toepassing is. Deze cap is in de afgelopen jaren stapsgewijs verlaagd om de fiscale stimulering meer te richten op betaalbare elektrische auto’s. Vanaf 1 januari 2023 geldt een cap van € 30.000 voor nieuwe emissieloze auto’s. Voor bedragen boven deze cap geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Waterstof en zonnecelauto’s

Interessant is dat voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s (met een DET van 1 januari 2021 of later) deze cap niet van toepassing is. Dit betekent dat de volledige cataloguswaarde van deze auto’s in aanmerking komt voor de milieukorting, wat ze extra aantrekkelijk maakt.

Implicaties voor verschillende jaargangen

Het verschil in bijtellingskorting en cap tussen de jaargangen betekent dat de financiële voordelen voor de bezitters van emissieloze auto’s variëren. Bijvoorbeeld, een elektrische auto met een DET van 2019 profiteert van een hogere milieukorting en cap dan een auto met een DET van 2024. Dit systeem van afbouw is ontworpen om de initiële meerkosten van emissieloze auto’s te compenseren en deze voertuigen toegankelijker te maken naarmate hun productie en technologie goedkoper worden.

De toekomst van bijtelling voor emissieloze auto’s

Vanaf 2026 zullen er geen kortingen meer zijn op de bijtelling voor nieuwe emissieloze auto’s. Deze voertuigen vallen dan onder het algemene bijtellingspercentage van 22%. Dit markeert een belangrijke overgangsperiode waarin emissieloze voertuigen meer concurreren op basis van hun inherente voordelen, zoals lagere brandstof- en onderhoudskosten, zonder afhankelijk te zijn van fiscale stimulansen.

Meer weten?

Wil je meer weten over bijtelling maar ook over andere interessante fiscale vraagstukken zoals de WKR, de vrije ruimte of hoe het fiscaal zit met de EK voetbalpoule? In onze kennisbank Nextens Naslag vind je niet alleen de antwoorden op al deze fiscale vraagstukken maar ook handige rekentools, stappenplannen en templates. Maak daarom vrijblijvend een afspraak met een van onze experts, ze vertellen je er graag meer over.

Ja, ik wil ook exact weten waar ik aan toe ben!

The post Milieukorting op bijtelling voor emissieloze auto’s: op weg naar een groene toekomst appeared first on Nextens.