Pensioenfondsen: meer rendement door snellere teruggave bronbelasting

Pensioenfondsen kunnen binnenkort eenvoudiger dividendbelasting terugvragen uit andere EU-landen. Dit kan miljoenen extra opleveren. De Europese Raad keurde vorige week het richtlijnvoorstel ‘Faster’ goed. Dit voorstel maakt de teruggave van bronbelasting sneller en goedkoper.

Dubbele belasting en moeilijke teruggave

Beleggers, zoals pensioenfondsen, hebben vaak te maken met dubbele belasting. Het ene land houdt bronbelasting in, terwijl het vestigingsland ook belasting heft over deze inkomsten. Teruggave van deze belasting is vaak ingewikkeld en tijdrovend, ondanks belastingverdragen.

Nieuwe richtlijn: snellere teruggave

De nieuwe richtlijn verandert dit. Europese landen met grote aandelenmarkten moeten bronbelasting binnen zestig dagen teruggeven. Ook komt er een uniforme digitale woonplaatsverklaring voor de hele EU. Dit maakt de administratie eenvoudiger.

Twee opties voor bronbelasting

Er blijven twee mogelijkheden over: geen bronbelasting of gebruikmaken van de snelle teruggaveprocedure.

Direct voordeel voor grote pensioenfondsen

Volgens de Pensioenfederatie kost het nu gemiddeld 1,5 jaar om dividendbelasting terug te krijgen. Dit brengt hoge administratieve en juridische kosten met zich mee. Sommige fondsen vragen daarom helemaal geen bronbelasting terug, waardoor ze belastingvoordeel mislopen.

Met de introductie van Faster zal dit veranderen. Voor de vijf grootste pensioenfondsen – ABP, PFZW, PMT, BpfBouw en PME – betekent dit een direct voordeel van €33,5 miljoen per jaar.

Sinds de jaren zestig

De pensioensector vraagt al sinds de jaren zestig om betere procedures voor bronbelasting in Europa. De Pensioenfederatie is blij met deze stap en verwacht grote voordelen.

Gelijke behandeling voor alle investeringen

De branchevereniging is ook blij dat er geen onderscheid meer is tussen directe en indirecte investeringen. Veel pensioenfondsen investeren via Fondsen voor Gemene Rekening. Dankzij de inzet van Nederlandse ministeries is er nu gelijke behandeling.

Zorgen over ‘achterdeurtjes’

Toch zijn er zorgen over twee ‘achterdeurtjes’ in de richtlijn. Hiermee kunnen lidstaten pensioenfondsen in langzame teruggaveprocedures plaatsen bij vrijstellingen of verlaagde tarieven.

De Pensioenfederatie gaat zich samen met Pensions Europe inzetten om te zorgen dat deze achterdeurtjes niet worden toegepast op pensioenfondsen. ‘Bij pensioenfondsen is er een te verwaarlozen risico op belastingmisbruik.’

Inwerkingtreding van de Richtlijn

Het duurt nog even voordat de pensioenfondsen de vruchten van de nieuwe richtlijn kunnen plukken. Lidstaten moeten Faster uiterlijk 31 december 2028 in nationale wetgeving omzetten. De regels gelden vanaf 1 januari 2030.

Ja, ik wil ook exact weten waar ik aan toe ben!

The post Pensioenfondsen: meer rendement door snellere teruggave bronbelasting appeared first on Nextens.