Verruiming van voordelen voor familiebedrijven bij bedrijfsopvolging moet worden teruggedraaid

De Tweede Kamer moet de verruiming van fiscale voordelen voor familiebedrijven bij bedrijfsopvolging terugdraaien. Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) concludeert dit na een onderzoek door advocatenkantoor NautaDutilh, dat stelt dat deze verruiming waarschijnlijk in strijd is met de Europese staatssteunregels.

Van Rij informeerde de Kamer dat de toetsing op staatssteun, het gelijkheidsbeginsel en de uitvoeringsgevolgen geen andere keuze laat dan deze maatregelen ongedaan te maken. Deze maatregelen betreffen de uitbreiding van belastingkorting bij bedrijfsopvolging specifiek voor familiebedrijven, dat schrijft het FD.

Specifieke Bevoordeling

Op initiatief van CDA en VVD werd vorig jaar besloten om de toegang tot fiscale faciliteiten voor familiebedrijven te vergroten. Ongeacht de omvang van het belang van familieleden, zouden zij vanaf volgend jaar grotendeels zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting bij bedrijfsoverdrachten (BOR). Daarnaast zou bij versnipperd eigendom de inkomstenbelasting bij overdracht kunnen worden doorgeschoven (DSR ab). Ook zouden familieleden met een gezamenlijk belang vanaf 25% gebruik kunnen maken van de BOR.

Volgens NautaDutilh is deze specifieke bevoordeling vanuit staatsrechtelijk perspectief kwetsbaar. Dit betekent dat de kans groot is dat de Europese Commissie deze maatregelen zal afwijzen. Staatssteunregels staan weliswaar ongelijke behandeling bij belastingmaatregelen toe, maar dit moet gerechtvaardigd zijn. Dit is het geval als de begunstigde ondernemingen kenmerken hebben die bijdragen aan de doelstellingen van de betreffende maatregel.

Rechterlijke Toets

De fiscale regelingen voor bedrijfsoverdrachten zijn bedoeld om de continuïteit van bedrijven te waarborgen. Dit geldt voor alle bedrijven, stelt NautaDutilh, waardoor het moeilijk te rechtvaardigen is dat alleen familiebedrijven ruimere toegang krijgen.

Van Rij stuurde samen met het oordeel van NautaDutilh een interne notitie van het ministerie van Financiën naar de Kamer over hoe de bijzondere behandeling van familiebedrijven zich verhoudt tot het gelijkheidsbeginsel. Volgens Financiën zou toegang tot de regelingen voor familieleden ongeacht hun belang wellicht standhouden bij een rechterlijke toetsing. Echter, de kans dat de verruiming bij een gezamenlijk belang van 25% standhoudt, acht het ministerie klein.

Handhaafbaarheid en Fraudegevoeligheid

De Belastingdienst waarschuwde eerder deze week dat de ruimere belastingkorting voor familiebedrijven moeilijk te handhaven is en fraudegevoelig. Als de Kamer toch besluit de verruiming door te voeren, moet zij deze risico’s accepteren, aldus de Belastingdienst in zijn uitvoeringstoets.

Van Rij schrijft dat hij informeel bij de Europese Commissie kan navragen of zij de analyse van NautaDutilh deelt. Ook wil hij de landsadvocaat om een oordeel vragen over het gelijkheidsbeginsel.

Lobby van Familiebedrijven

Familiebedrijven hebben intensief gelobbyd voor de aanpassingen, met steun van prominente families zoals de Swinkels van Bavaria en de Van Oords van het baggerbedrijf Van Oord.

Conclusie

De Tweede Kamer staat voor een moeilijke beslissing nu blijkt dat de verruiming van fiscale voordelen voor familiebedrijven waarschijnlijk in strijd is met Europese regels. Staatssecretaris Van Rij benadrukt dat het ongedaan maken van deze maatregelen onvermijdelijk is, gezien de bevindingen over staatssteun, gelijkheidsbeginsel en uitvoeringsproblemen, aldus het FD.

Wil jij het overzicht over alle belangrijke fiscale deadlines?

The post Verruiming van voordelen voor familiebedrijven bij bedrijfsopvolging moet worden teruggedraaid appeared first on Nextens.