Betere voorbereiding nodig modernisering ICT fiscus

De Belastingdienst moet de aanbesteding van een nieuw ICT-systeem voor de omzetbelasting zorgvuldiger voorbereiden. Dit advies komt van het Adviescollege ICT-toetsing in een rapport dat door demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Continuïteit van de inning

De vervanging van het ICT-systeem voor de omzetbelasting is dringend nodig, en de Belastingdienst is al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Op advies van McKinsey is gekozen om de software extern aan te schaffen in plaats van het zelf te ontwikkelen. Daarom voert de Belastingdienst momenteel gesprekken met potentiële leveranciers om de eisen voor het nieuwe pakket vast te stellen.

Volgens het Adviescollege heeft de Belastingdienst echter onvoldoende voorbereiding getroffen voor deze complexe aanbesteding, wat de kans op falen vergroot. Dit kan de continuïteit van de inning van omzetbelasting in gevaar brengen en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving vertragen.

Stuurgroep

Het college adviseert de Belastingdienst om een duidelijker beeld te krijgen van de vereisten voor de nieuwe software. Daarnaast moet het team dat verantwoordelijk is voor het project beter worden aangestuurd en moet het besluitvormingsproces realistisch worden gepland, met ruimte voor tegenslagen.

Staatssecretaris Van Rij neemt de aanbevelingen serieus. Er wordt een stuurgroep op directieniveau ingesteld om het proces te begeleiden, en er komt een extra dialoogronde met leveranciers om de behoeften van de Belastingdienst verder te verduidelijken.

Deadline

Het project, met een geschatte kostenpost van ongeveer €200 miljoen, is van cruciaal belang voor de continuïteit en flexibiliteit van de belastinginning voor de komende twintig jaar. De implementatie van het nieuwe systeem moet volgens de planning in 2026 zijn voltooid.

The post Betere voorbereiding nodig modernisering ICT fiscus appeared first on Nextens.