In 10 stappen beleggen in de bv of in privé (dividendbelasting)?

Veel vennootschappen beschikken over overtollige middelen die niet voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. De vraag is wat je het beste met deze middelen kunt doen? Je kunt besluiten om dit vermogen binnen de vennootschap te beleggen dan wel dividend uit te keren waarmee de aandeelhouder in privé een beleggingsportefeuille opbouwt. Als er plannen zijn om op de korte termijn te investeren, kan het interessanter zijn om het geld binnen de bv te houden omdat een bankfinanciering vaak duurder uitvalt dan het op privébeleggingen te behalen rendement.

In dit artikel bekijken we 10 eenvoudige stappen of vragen die jij zult moeten beantwoorden om er achter te komen wat voor jouw vennootschap het meest voordelig is: beleggen in de bv of in privé. Besluit je om dividend uit te keren, hou er dan wel rekening mee dat je vanaf 1 juli alleen nog digitaal aangifte kunt doen.

Maak de afweging: beleggen in de vennootschap of in privé?
De keuze tussen het opbouwen van een beleggingsportefeuille in de eigen vennootschap of in privé (na een dividenduitkering) wordt in principe ingegeven door het verschil in belastingdruk op het rendement. Hou dus rekening met fiscale implicaties en financiële gevolgen. De centrale vraag daarbij is welk alternatief het hoogste nettorendement oplevert.

Controleer of verkoop of liquidatie van de bv niet zinvoller is
Overweeg of het wellicht voordeliger is om de aandelen van de vennootschap te verkopen of de vennootschap te liquideren in plaats van dividend uit te keren. Dit kan resulteren in een vereenvoudigde vermogensstructuur en kostenbesparingen op de lange termijn.

Controleer of de alternatieven voor een dividenduitkering niet de voorkeur hebben
Onderzoek of er alternatieve opties zijn, zoals lenen van de vennootschap aan de aandeelhouder, het verplaatsen van de vennootschap naar het buitenland, of optieconstructies. Deze alternatieven kunnen mogelijk gunstiger zijn dan een dividenduitkering.

Controleer of er geen plannen zijn om ooit weer binnen een bv te investeren
Denk goed na over toekomstige investeringsplannen voordat je besluit tot een dividenduitkering. Als er plannen zijn om op korte termijn weer binnen de vennootschap te investeren, kan het verstandiger zijn om het vermogen binnen de bv te houden.

Controleer of de bv over vrij uitkeerbare reserves beschikt
Zorg ervoor dat de vennootschap over voldoende vrij uitkeerbare reserves beschikt voordat je dividend uitkeert. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de uitkering rechtmatig is en niet leidt tot financiële problemen voor de bv.

Controleer of de bv wellicht over een hoog aandelenkapitaal of een grote agioreserve beschikt
Onderzoek of de vennootschap over een groot geplaatst aandelenkapitaal of een agioreserve beschikt. In sommige gevallen kan deze kapitaalstructuur gunstig zijn voor het terugbetalen van dividend aan de aandeelhouder zonder aanmerkelijkbelangheffing.

Controleer of de bv over compensabele verliezen beschikt
Ga na of de vennootschap over compensabele verliezen beschikt. Het uitkeren van dividend kan de belastingdruk verminderen als de vennootschap nog verliezen moet compenseren.

Stel vast of een dividenduitkering niet tot bestuurdersaansprakelijkheid leidt
Zorg ervoor dat een dividenduitkering geen juridische problemen veroorzaakt, zoals bestuurdersaansprakelijkheid. Voer een grondige balanstest en uitkeringstest uit om te controleren of er ruimte is voor een dividenduitkering.

Leg de dividenduitkering vast in een aandeelhoudersbesluit
Documenteer en formaliseer de dividenduitkering door middel van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit zorgt voor transparantie en wettelijke naleving van de procedures.

Doe aangifte dividendbelasting
Vergeet niet om dividendbelasting in te houden op het uitgekeerde dividend en deze tijdig aan te geven bij de belastingdienst. Dit voorkomt mogelijke boetes en strafrechtelijke gevolgen. Hou er rekening mee dat je vanaf 1 juli van dit jaar alleen nog maar digitaal aangifte kunt doen.

Nextens Naslag

Deze 10 stappen helpen je bij de vraag of het fiscaal verstandiger is om the beleggen in de bv of juist privé. Wil je dieper ingaan op deze materie? Lees dan het uitgebreide dosier in onze kennisbank Naslag. Daar vind je bijvoorbeeld ook een handige rekentool zodat je precies uit kunt rekenen wat de verschillen voor jouw situatie zijn. Maak daarom snel vrijblijvend een afspraak met een van onze experts, ze vertellen je er graag meer over.

Zoek je ook meer controle op fiscale vraagstukken?

The post In 10 stappen beleggen in de bv of in privé (dividendbelasting)? appeared first on Nextens.