De 30%-regeling in 6 stappen

Heeft jouw bedrijf recent vanuit het buitenland personeel aangenomen of naar Nederland gestuurd? Dan komt deze werknemer mogelijk in aanmerking voor de 30%-regeling. Een regeling waar veel om te doen is de laatste tijd en die het voor expats aantrekkelijker maakt om in Nederland te werken. Om te bepalen of jouw personeel in aanmerking komt voor de 30%-regeling, doorloop je de volgende 6 stappen:

Komt jouw werknemer in aanmerking voor de 30%-regeling?

Stap 1: Werving uit het buitenland
Is deze werknemer vanuit het buitenland geworven of naar Nederland gestuurd? Zo ja, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Indien iemand na een studie in Nederland een zoekjaar heeft om werk te vinden, wordt dit ook als aanwerving vanuit het buitenland beschouwd.

Stap 2: Woonplaats
Was de werknemer voor de aanwerving minstens 16 maanden van de laatste 2 jaar woonachtig in het buitenland en woonde deze meer dan 150 kilometer hemelsbreed van de Nederlandse grens? Is het antwoord op deze vraag ja, dan kom hij of zij in aanmerking voor de 30%-regeling.

Stap 3: Specifieke deskundigheid
Heeft deze werknemer specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt? Als dit het geval is, en de werknemer voldoet aan de salariseis (voor 2024 is dit € 46.107), komt hij of zij in aanmerking voor de regeling. Voor jongeren onder de 30 met een mastertitel geldt een lagere salariseis.

Stap 4: Kortingsregeling
Indien de werknemer in de laatste 25 jaar voor de aanvraag in Nederland heeft gewoond, wordt de maximale duur van de regeling van 5 jaar daarmee gekort. Als de werknemer 5 jaar of langer in Nederland heeft gewoond in de laatste 25 jaar, kom hij of zij niet in aanmerking voor de regeling.

Stap 5: Gezamenlijk verzoek
Zowel de werkgever als de werknemer moeten vervolgens gezamenlijk een verzoek indienen om de regeling toe te passen. Doe dit binnen 4 maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Je kunt het verzoek indienen met behulp van het formulier dat te vinden is op de website van de Belastingdienst.

Stap 6: Afwachten op goedkeuring
Na het indienen van het verzoek is het wachten of je een positieve beschikking van de Belastingdienst krijgt. De 30%-regeling kan al worden toegepast voordat de beschikking is afgegeven. Let op: als de regeling later niet wordt toegekend, kan er wel loonbelasting worden nageheven.

Meer handige stappenplannen?

Met deze 6 stappen kun je eenvoudig en snel bepalen of werknemers wel of niet in aanmerking komen voor de 30 procent-regeling. Wil je van meer handige stappenplannen en checklists gebruik kunnen maken? Dat kan met de uitgebreide fiscale toolkit Nextens Naslag. Hierin vind je vele rekentools, stappenplannen, templates en nog veel meer. Maak vrijblijvend eenn afspraak met een van onze experts, zij leggen graag uit hoe ook jij sneller en efficiënter grip kunt krijgen op al je fiscale vraagstukken.

Wil jij het overzicht over alle belangrijke fiscale deadlines?