Belastingvoordelen voor grote bedrijven onder druk

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de fiscale voordelen voor grote bedrijven. Een van de belangrijkste aanpassingen is de afschaffing van de vrijstelling van dividendbelasting bij de inkoop van eigen aandelen, die vanaf het komende jaar effectief wordt. Tevens is er een vermindering aangebracht in de belastingvoordelen voor buitenlandse kenniswerkers, vaak aangeduid als de expat- of 30%-regeling.

Bedrijven reageren

Het huidige demissionaire kabinet is echter op zoek naar mogelijkheden om deze verscherpte maatregelen te verzachten. Dit proces is momenteel in afwachting van de uitkomsten van een evaluatie van de 30%-regeling, die moet uitwijzen of en hoe de regeling eventueel aangepast kan worden.

De reactie vanuit het bedrijfsleven op deze veranderingen is sterk en merkbaar. Bijvoorbeeld bij ASML, een grote speler in de chipindustrie, waar men hevig tegen de nieuwe belasting op aandeleninkoop en de aanpassingen in de expatregeling protesteert.

Dividendvrijstelling

Aan de andere kant lijkt de Eerste Kamer niet van plan om deze fiscale voordelen drastisch te veranderen. Een belangrijk punt is dat als de Eerste Kamer tegen het verhogen van het wettelijk minimumloon stemt, de primaire reden om de dividendvrijstelling te schrappen mogelijk niet meer bestaat.

De oorsprong van deze fiscale faciliteiten is diep geworteld. De inkoop van eigen aandelen was niet oorspronkelijk vrijgesteld van dividendbelasting. Toch werd deze vrijstelling ingevoerd, zij het met bepaalde voorwaarden zoals het uitkeren van contant dividend, waarop belasting wordt ingehouden. Het doel was om bedrijven niet te benadelen die niet konden controleren van wie ze de aandelen kochten.

30 procent regeling

Wat betreft de expatregeling, deze heeft een lange geschiedenis en begon direct na de Tweede Wereldoorlog. Het was een manier om schaarse arbeidskrachten aan te trekken en is sindsdien uitgegroeid tot een wijdverspreide fiscale regeling in Europa. Ondanks enige kritiek blijft de regering de regeling doeltreffend en doelmatig vinden, al zijn er recentelijk enkele beperkingen opgelegd zoals het aanpassen van de vrijgestelde periode van acht naar vijf jaar.

Vereenvoudigen noodzakelijk

De fiscale regelingen die nu op tafel liggen, waaronder deze twee, maken deel uit van een complex en soms als ondoelmatig beschouwd belastingstelsel. Met een jaarlijkse kostenpost van ongeveer €160 miljard en meer dan honderd verschillende fiscale maatregelen is de noodzaak om dit systeem te vereenvoudigen duidelijk. De discussies en beslissingen die hieruit voortvloeien aan de formatietafel zullen waarschijnlijk diepgaande gevolgen hebben voor zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de samenleving in het algemeen.

Wil jij het overzicht over alle belangrijke fiscale deadlines?