De invloed van ESG op fiscaliteit

Als fiscalist of financieel professional bevindt je je in een tijdperk waarin de nadruk steeds meer komt te liggen op bredere maatschappelijke en milieukwesties, naast strikte financiële overwegingen. ESG, wat staat voor Environmental, Social, and Governance, vormt hierbij een raamwerk dat ook steeds belangrijker wordt in financiële en fiscale besluitvormingsprocessen. In dit artikel kijken we daarom wat ESG is, waar het vandaan komt en in hoeverre het invloed heeft op fiscale overwegingen en regelgeving.

De opkomst van ESG

ESG vindt zijn oorsprong in de groeiende erkenning van de bredere impact die bedrijven hebben op de samenleving en het milieu. Aan het einde van de vorige eeuw begon het bewustzijn over milieuproblemen, klimaatverandering en sociale ongelijkheid steeds verder toe te nemen. Consumenten, beleggers en andere stakeholders begonnen te eisen dat bedrijven niet alleen financiële winst nastreefden, maar ook bijdroegen aan duurzaamheid en positieve sociale verandering.

De belangrijkste kenmerken van ESG

ESG omvat drie hoofdcategorieën die worden gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf te beoordelen:

Environmental (Milieu): Dit omvat de impact van een bedrijf op het milieu, zoals klimaatverandering, energieverbruik en afvalbeheer.

Social (Sociaal): Dit richt zich op de relaties van een bedrijf met werknemers, klanten, en de bredere gemeenschap, inclusief arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, en mensenrechten.

Governance (Bestuur): Dit heeft betrekking op de interne bestuursstructuur van een bedrijf, transparantie in financiële rapportage, ethisch gedrag, en belangenbehartiging van aandeelhouders.

De invloed van ESG op fiscaliteit

De opkomst van ESG heeft ook invloed op fiscale overwegingen en regelgeving. Het is daarom belangrijk om te begrijpen hoe ESG-criteria het fiscale landschap van een bedrijf beïnvloeden en waarom de integratie van deze factoren belangrijk is voor langetermijnwaardecreatie en risicobeheersing.

Er zijn diverse manieren waarop ESG en fiscaliteit met elkaar verweven zijn, zowel direct als indirect:

Belastingvoordelen voor duurzame investeringen
Overheden bieden vaak belastingvoordelen of fiscale subsidies voor investeringen in duurzame projecten of groene technologieën, variërend van belastingkredieten tot aftrekbare kosten gekoppeld aan milieuvriendelijke investeringen.

Fiscale rapportage en openbaarmaking
Als onderdeel van ESG-transparantie kunnen bedrijven worden aangemoedigd of verplicht om informatie te verstrekken over hun fiscale praktijken, inclusief bijdragen aan lokale economieën, belastingbetalingen en naleving van fiscale ethiek.

Fiscale risico’s en reputatie
Slechte fiscale praktijken kunnen de reputatie van een bedrijf schaden en daarmee de aan het bedrijf toegekende ESG-rating. Dit kan leiden tot afnemend vertrouwen van investeerders en consumenten, waardoor bedrijven gedwongen worden hun fiscale verantwoordelijkheden serieuzer te nemen.

Impact op bedrijfsmodellen
Duurzaamheid en ESG-overwegingen kunnen leiden tot veranderingen in bedrijfsmodellen, wat fiscale implicaties met zich meebrengt. Bijvoorbeeld, overstappen naar groene energie kan fiscale voordelen bieden, terwijl het afstappen van milieubelastende activiteiten fiscale kosten kan verlagen.

Regelgeving en fiscale beleidsmaatregelen
Overheden passen fiscale regelgeving aan om duurzaamheid te bevorderen, zoals belastingkortingen voor bedrijven die aan bepaalde ESG-criteria voldoen of fiscale sancties voor niet-naleving van duurzaamheidsnormen.

ESG-beleggingen en belastingefficiëntie
Beleggers nemen ESG-criteria mee in hun beleggingsbeslissingen en kijken naar belastingefficiëntie van bedrijven. Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen, kunnen strategieën implementeren om fiscale efficiëntie te maximaliseren en tegelijkertijd aan ESG-normen te voldoen.

ESG-rapportage en transparantie

ESG-rapportage biedt een kans om belastingrapportage te herpositioneren als een positief element van bedrijfsvoering en niet langer als iets om te vrezen. Het opbouwen van vertrouwen in de belastingrapportage kan weer leiden tot vertrouwen op andere gebieden van bedrijfsvoering en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Fiscale Risico’s en reputatie

Slechte fiscale praktijken kunnen daarentegen een negatieve invloed hebben op de reputatie van een bedrijf en daarmee op de aan het bedrijf toebedeelde ESG-rating. Dit kan leiden tot afnemend vertrouwen van investeerders en consumenten, waardoor bedrijven gedwongen worden om hun fiscale verantwoordelijkheden serieus(er) te nemen.

Toekomstige Ontwikkelingen

De EU-richtlijn voor openbaarmaking van winstbelasting verplicht EU-multinationals om specifieke gegevens, waaronder winstbelastingen, openbaar te maken. Dergelijke ontwikkelingen zullen naar verwachting leiden tot meer transparantie en verantwoordelijkheid op het gebied van fiscaliteit.

ESG en fiscaliteit niet langer gescheiden

De invloed van ESG op fiscaliteit wordt steeds duidelijker. ESG en fiscaliteit zijn dan ook niet langer gescheiden domeinen, maar vormen een integraal onderdeel van bedrijfsvoering en investeringsbeslissingen. Het is daarom essentieel voor fiscalisten en financiële professionals om ESG-criteria te integreren in hun besluitvormingsprocessen en te streven naar een meer transparante en verantwoordelijke benadering van fiscaliteit. Dit zal niet alleen bijdragen aan duurzaamheid en positieve sociale verandering, maar ook aan het creëren van langetermijnwaarde voor alle stakeholders.

Meer weten over ESG en fiscaliteit?

Wil je meer weten over de invloed van ESG op fiscaliteit? Lees dan het hele dossier over ESG in onze kennisbank Naslag. Heb je nog geen Naslag? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze experts. Zij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Met Nextens altijd op de hoogte

Bij Nextens doen we er alles aan om er voor te zorgen dat onze klanten altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Om er voor te zorgen dat niemand meer een fiscale deadline meer mist, hebben we ook de fiscale jaarkalender samengesteld. Hierin vind je alle belangrijke fiscale data en deadlines van het hele jaar. Je kunt de kalender nu gratis downloaden.

Wil jij het overzicht over alle belangrijke fiscale deadlines?