Oproep Kamer: wereldwijde belasting voor superrijken

De Tweede Kamer debatteert over hoe te voorkomen dat superrijken met hun vermogen vluchten naar landen met lage belasting. De NSC en VVD stellen voor om internationaal een minimumbelasting in te stellen. Dit idee wordt besproken tijdens een debat over de belasting van superrijken. Ze willen dat Nederland en Frankrijk hierin het voortouw nemen.

Minimumbelasting bedrijven

Een internationale afspraak bestaat al voor bedrijven, met een minimumbelasting van 15%. Dit voorkomt dat bedrijven belasting ontwijken door te verhuizen. Frankrijk wil dit uitbreiden naar zeer vermogende personen, om te voorkomen dat zij te gemakkelijk weinig belasting betalen door naar een ander land te gaan.

Veel landen, dicht bij Nederland, lokken deze rijke mensen met lage belastingen. “Dit is een kwestie van belastingmoraal” zeggen de partijen. Ze willen dat iedereen eerlijk belasting betaalt. De partijen vragen ook aan de staatssecretaris van Financiën om te kijken of Nederland belasting kan blijven heffen op mensen die om belastingredenen verhuizen.

Ongelijkheid

Het debat komt na een rapport van Oxfam Novib over de groeiende rijkdom van miljardairs. De SP, die het debat aanvroeg, is blij dat ook NSC en VVD aandacht hebben voor dit onderwerp. “De discussie krijgt meer aandacht, en dat is winst,” aldus SP-leider Jimmy Dijk.

Er wordt gediscussieerd over voor wie de belasting moet gelden en hoe hoog deze moet zijn. Experts suggereren een minimum van 2% belasting voor de rijksten, terwijl Oxfam Novib een progressievere belasting voorstelt, oplopend tot 5% voor de allerrijksten.

Voorzichtigheid geboden

De NSC en VVD willen echter niet te ver gaan. Ze richten zich op extreme gevallen en willen voorkomen dat middenklasse en ondernemers hierdoor geraakt worden. “We moeten internationaal optreden tegen belastingontwijking, zonder ons eigen vestigingsklimaat te schaden,” zeggen ze.

Daarnaast stelt de SP voor om het vermogen in Nederland zwaarder te belasten, als onderdeel van internationale afspraken. Dit zou jaarlijks miljarden kunnen opleveren, bijvoorbeeld voor de zorg. De kans op brede steun voor deze voorstellen is onzeker, vooral met de huidige politieke formatie. Maar het debat over een eerlijkere belasting van superrijken wint aan kracht.

Wil jij het overzicht over alle belangrijke fiscale deadlines?