DAC8 en de gevolgen voor jouw cryptovaluta

Bitcoin en de crypto-industrie staan de laatste maanden weer volop in de schijnwerpers. Met de groeiende populariteit van crypto worden overheden ook met een aantal nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Op het gebied van belastingheffing bijvoorbeeld. In een poging deze uitdagingen te lijf te gaan, heeft de Europese Unie de Richtlijn inzake administratieve samenwerking (DAC) bijgewerkt naar DAC8. Maar wat betekent dit eigenlijk voor jou? In dit artikel kijken we naar een aantal belangrijke aspecten van deze nieuwe richtlijn.

Wat is DAC8 en waarom is het belangrijk?

DAC8 vormt een van de nieuwste EU-richtlijnen binnen de bestaande richtlijnen op het gebied van gegevensuitwisseling en is de zevende wijziging van de administratieve samenwerkingsrichtlijn van de EU. Het hoofddoel is om de rapportage en uitwisseling van informatie tussen belastingautoriteiten binnen de EU uit te breiden, specifiek met betrekking tot transacties met crypto-valuta zoals Bitcoin of Ethereum. Deze richtlijn tracht belastingfraude, ontduiking en ontwijking tegen te gaan, en te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle spelers op de markt.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van DAC8?

Onder DAC8 moeten alle aanbieders van crypto-activadiensten (bijvoorbeeld een cryptoplatform als Bitvavo), ongeacht hun grootte of locatie, transacties van klanten die in de EU verblijven rapporteren. Dit geldt zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende transacties. Financiële instellingen moeten ook rapporten indienen over e-money en digitale valuta van centrale banken.

Daarnaast wordt de reikwijdte van de automatische uitwisseling van rulings voor vermogende individuen uitgebreid. Deze richtlijn is van toepassing op personen met minimaal € 1.000.000 aan vermogen, met uitzondering van hun hoofdverblijfplaats. Lidstaten zullen informatie uitwisselen over rulings die zijn afgegeven tussen 1 januari 2020 en 31 december 2025.

Hoe zit het met sancties en naleving?

Naleving van DAC8 is van groot belang, aangezien niet-naleving kan leiden tot aanzienlijke sancties. Deze kunnen variëren van bestuurlijke boetes tot strafrechtelijke vervolging. De richtlijn stelt minimumboetes voor, maar lidstaten hebben nog steeds de mogelijkheid om maatwerk toe te passen, afhankelijk van de ernst van het vergrijp.

Wat betekent dit voor bedrijven en dienstverleners?

Voor bedrijven en dienstverleners betekent DAC8 dat ze moeten voldoen aan nieuwe rapportageverplichtingen met betrekking tot crypto-activa. Hoewel dit administratieve kosten met zich meebrengt, zorgt het voor een gelijk speelveld en maakt het naleven van één set regels het gemakkelijker dan te moeten voldoen aan verschillende vereisten in verschillende lidstaten.

Belangrijke aandachtspunten in de praktijk

Het is belangrijk om goed voor ogen te hebben wat wordt verstaan onder het fiscale woonplaatsbegrip, aangezien dit relevant is voor de rapportageverplichtingen. Zorg er ook voor dat je op de hoogte bent van je verplichtingen. Bereid zaken vroegtijdig voor zodat je goed bent voorbereid en niet met vervelende (financiële) gevolgen wordt geconfronteerd.

DAC8 tracht transparantie te bevorderen

De Europese Richtlijn DAC8 is een poging om belastingfraude en ontduiking tegengaan en een eerlijke en transparante markt voor crypto-activa bevorderen. Het brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor de rapportage en uitwisseling van informatie over crypto-activa. Het is daarom belangrijk voor bedrijven, dienstverleners en investeerders om op de hoogte te zijn van deze nieuwe regels en ervoor te zorgen dat je je er ook aan houdt.

Als je exact wilt weten wat DAC8 inhoudt en welke verplichtingen precies voor jou gelden, dan vind je alle informatie in onze uitgebreide kennisbank Naslag. In Naslag vind je ook informatie over DAC6, DAC7 en andere verdragen die op jouw situatie van toepassing kunnen zijn. Wil je ook toegang en altijd op de hoogte zijn van de laatste fiscale ontwikkelingen? Neem dan contact op met een van onze experts. Ze vertellen je er graag meer over.

Internationale regelgeving

DAC8 is natuurlijk niet het enige internationale verdrag waar je als bedrijf mee te maken kunt krijgen. Zo is er het Central Electronic System of Payment (CESOP) dat sinds dit jaar van kracht is. Hiermee moeten betalingsdienstaanbieders gegevens vastleggen en rapporteren over grensoverschrijdende betalingen. Wil je weten in hoeverre CESOP ook op jouw organisatie van toepassing is? Lees dan ons gratis kennisdocument over CESOP.

Met de Nextens fiscale kalender ben je altijd op de hoogte

Of het nu DAC8, DAC7, DAC6 betreft of de verplichting om digitaal aangifte dividendbelasting te doen, als financieel professional wil je natuurlijk altijd tijdig op de hoogte zijn van nieuwe regelgeving, internationale verdragen, wijzigingen en deadlines. Om je hier een handje bij te helpen hebben we bijvoorbeeld de gratis fiscale kalender samengesteld. Hierin vind je alle belangrijke fiscale data en deadlines voor het hele jaar. Deze kun je eenvoudig gratis downloaden.

Wil jij het overzicht over alle belangrijke fiscale deadlines?