Fiscus maakt ruimte voor maatschappelijke investeringen

Vermogensfondsen en liefdadigheidsinstellingen gelieerd aan welgestelde families en bedrijven krijgen meer vrijheid om hun geld te investeren in plaats van uitsluitend weg te geven, zo blijkt uit een besluit van demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg (D66).

Sociale ondernemingen

Siep Wijsenbeek, directeur van FIN (Fondsen in Nederland), verwelkomt dit besluit als een positieve uitkomst na jaren van lobbywerk. Hij stelt dat barrières voor financiering van sociale en duurzame ondernemingen nu zijn weggenomen.

De sector heeft jarenlang gelobbyd om fiscale regels aan te passen aan nieuwe vormen van filantropie. Impactinvesteringen, waarbij steeds vaker wordt gekozen voor investeringen in sociale ondernemingen door middel van aandelenkapitaal en leningen, krijgen nu meer ruimte.

Mijlpaal

Jamy Goewie, partner bij Shaping Impact, een organisatie die geld van welgestelde families investeert in sociale ondernemingen, noemt dit een belangrijke mijlpaal. Het wordt hierdoor makkelijker voor sociaal ondernemers om financiering te krijgen, zowel van goede doelen als investeringsfondsen.

Hoogleraar filantropie Paul Smeets van de Universiteit van Amsterdam benadrukt dat investeren soms beter is dan simpelweg geld weggeven, omdat het bedrijven in staat stelt zichzelf te ondersteunen en hun commerciële kansen te verbeteren.

Anbi-status

Vermogensfondsen en liefdadigheidsinstellingen met een Anbi-status kunnen profiteren van de nieuwe afspraken. Voor donateurs blijft het fiscaal aantrekkelijk om aan deze instellingen te schenken vanwege aftrekmogelijkheden.

Er was voorheen veel onduidelijkheid over hoe impactinvesteringen zich verhouden tot fiscale eisen. Het besluit biedt nu meer duidelijkheid en verruimt de speelruimte voor vermogensfondsen en liefdadigheidsinstellingen.

Belastingrulings

Maiko van Bakel, belastingadviseur bij PwC en verbonden aan Tilburg University, wijst erop dat niet alle discussies nu zijn opgelost, zoals de vraag of investeringen het algemeen nut dienen en hoe om te gaan met nieuwe investeerders. Het besluit verlicht ook de werklast voor fondsen en toezichthouders op Anbi’s van de Belastingdienst. Er is geen noodzaak meer voor individuele gesprekken over rulings met de fiscus.

Het besluit kwam tot stand in samenwerking met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), die advies kreeg van een commissie onder leiding van hoogleraar Alexander Rinnooy Kan. Accountant Martin Bauman, lid van de adviescommissie, benadrukt dat een duidelijk raamwerk essentieel is gezien de groeiende verwevenheid tussen de commerciële en maatschappelijke wereld.

Wil jij het overzicht over alle belangrijke fiscale deadlines?