Kritiek op NBA na verzoek om meer zeggenschap

Accountantsorganisatie NBA verzoekt de minister van Financiën om extra bevoegdheden. Niet alleen individuele accountants, maar ook kantoren moeten volgens hen aan voorschriften voldoen. Dit initiatief oogst vooral kritiek van experts en de kantoren zelf.

Invloed

Hoogleraar Accountancy Marcel Pheijffer bekritiseert het NBA-voorstel scherp. Hij ziet geen toegevoegde waarde, integendeel. Volgens hem is de invloed van grote accountantsorganisaties op de NBA al te groot en zal dit alleen maar toenemen. Hij vreest dat dit de effectiviteit van nieuwe regelgeving zal ondermijnen.

Pheijffer wijst ook op examenfraude bij grote accountantsorganisaties. Dit ondermijnt volgens hem hun geloofwaardigheid om een grotere rol te spelen via de NBA. Hij benadrukt dat de NBA niet de juiste partij is om hier voorstellen over te doen.

Geen wettelijke controles

Jan Bouwens, hoogleraar accounting aan de UvA, vraagt zich af of de kwaliteit van accountantscontroles daadwerkelijk verbetert door de bevoegdheden van de NBA over kantoren uit te breiden. Hij benadrukt dat er dat er geen overlappende controles zouden moeten ontstaan.

NBA-voorzitter Douma verzekert dat de controle op naleving uiteindelijk bij de AFM zal liggen. Hij ziet wel een trend waarbij het werk van accountants steeds meer een teaminspanning wordt. Bouwens voegt toe dat een groot deel van de NBA-leden geen wettelijke controles uitvoert. Hij vraagt zich af of de meerderheid dan het beleid hierover kan bepalen.

Versnippering en verwarring

De grote kantoren zijn nog niet officieel op de hoogte gesteld van het voorstel van de NBA. EY en PwC reageren voorzichtig, waarbij ze benadrukken dat versnippering van regelgeving niet wenselijk is.

Toezichthouder AFM heeft zich al duidelijk uitgesproken tegen het voorstel. Volgens Ruud de Hollander, verantwoordelijk voor toezicht op accountantsorganisaties, brengt dit alleen maar meer verwarring met zich mee.

Wil jij het overzicht over alle belangrijke fiscale deadlines?