MKB bang dat extra minimumloonsverhoging onbetaalbaar is

MKB-Nederland is kritisch over de voortdurende stijgingen van het wettelijk minimumloon. De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat over een nieuw voorstel om het minimumloon per 1 juli met nog eens 1,2% te verhogen.

Vooral kleine bedrijven

Een eerder plan van de Kamer om het minimumloon in januari met 1,7% te verhogen, bleek niet haalbaar. Volgens MKB-Nederland zijn de huidige minimumloonkosten al bijna ondraaglijk voor sommige bedrijven.

Kleine bedrijven worden vooral hard getroffen. Bijvoorbeeld, bij de Amsterdamse banketbakkerij Blommestein vormen loonkosten ongeveer een kwart van de totale uitgaven. Een stijging van het wettelijk minimumloon leidt ook tot hogere cao-lonen voor bakkerijen. “Het is een vicieuze cirkel,” zegt eigenaresse Mariska de Kuiper. “We moeten nu twee keer per jaar de prijzen van al onze producten verhogen, wat alleen maar bijdraagt aan de inflatie. Met al deze loonsverhogingen wordt het voor ons moeilijk vol te houden.”

Alle lonen opdrijven

Een woordvoerder van MKB-Nederland benadrukt dat loonsverhogingen slechts een deel zijn van de groeiende kosten waarmee werkgevers de afgelopen twee jaar te maken hebben gehad, waaronder het aflossen van coronaschulden.

Volgens de belangenclub zal de verhoging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ook andere lonen opdrijven. Werknemers met meer ervaring zullen hogere lonen blijven eisen dan hun collega’s op WML-niveau. “Als werkgever moet je daar wel de ruimte voor hebben, en dat is er lang niet in alle sectoren.”

Brief aan de Kamer

MKB-Nederland meldt in een brief aan de Kamer dat het minimumloon de afgelopen jaren al “te fors” is gestegen. Een evaluatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schat dat door de WML-verhogingen van 2023/2024 naar schatting 40.000 banen verloren zullen gaan.

Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van de vakbond FNV, merkt op dat veel van dit soort onderzoeken niet blijken te kloppen. “Misschien gaan werkgevers nu ook meer nadenken over innovatie in plaats van te vertrouwen op goedkope arbeid. Dat komt de productiviteit alleen maar ten goede.”

Hoge inflatie

De werknemersorganisatie CNV staat achter een stijging van het minimumloon. “Te veel mensen kunnen nu niet rondkomen door de hoge inflatie. Een stijging is daarom noodzakelijk om de hogere kosten het hoofd te bieden.” In 2022 verdienden circa 401.000 werknemers het minimumloon, waarvan meer dan de helft jonger was dan 25 jaar. Twee derde van hen werkte in de (detail)handel, zorg, horeca of verhuur.

FNV pleit voor hogere lonen voor deze groep. “Deze werknemers kunnen nu niet rondkomen,” zegt Boufangacha. “Bedrijven kunnen een verhoging prima betalen vanwege de gestegen winsten, dus wij pleiten voor een minimumloon van €16 per uur.”

Belastingen en premies

MKB-Nederland suggereert dat het verlagen van belastingen en premies een betere oplossing zou zijn. Zo houden werknemers meer over en stijgen de lasten van ondernemers niet verder. “Het valt op dat de politiek zich vooral op het loon richt, terwijl er andere manieren zijn om de koopkracht te behouden zonder werkgevers in de knel te brengen,” aldus MKB-Nederland. “De politiek draait te makkelijk en eenzijdig aan de loonknop, zonder rekening te houden met ondernemers.”

The post MKB bang dat extra minimumloonsverhoging onbetaalbaar is appeared first on Nextens.