Belastingklimaat voor grote bedrijven ter discussie

Het grote bedrijfsleven staat onder druk door recente belastingveranderingen en politieke onrust. Vooral de mogelijke verhuizingen van bedrijven zoals ASML en Boskalis trekken de aandacht. In Den Haag is er de laatste jaren flink gesleuteld aan het belastingklimaat voor grote bedrijven.

Aanpak fiscaal gunstige regelingen

Een belangrijk moment was de nacht van 27 oktober, toen de Tweede Kamer, vrij van coalitiedruk, besloot om fiscaal gunstige regelingen voor grote bedrijven aan te pakken. Met steun van de PVV wist de oppositie een meerderheid te krijgen voor het schrappen van de vrijstelling van dividendbelasting bij de inkoop van eigen aandelen door beursgenoteerde bedrijven. Ook stemde de Kamer in met het voorstel van Pieter Omtzigt om de 30%-regeling voor expats te versoberen, ondanks tegenstemmen van de VVD.

Stabiel belastingbeleid

Na deze beslissingen drong de Eerste Kamer aan op herstel van de schade. De demissionaire staatssecretaris Marnix van Rij (fiscaliteit, CDA) beloofde zijn best te doen om de vrijstelling van dividendbelasting te behouden en de versobering van de 30%-regeling terug te draaien.

Hoewel er nog tijd is voor reparatie, is de schade al gedaan. Het bedrijfsleven kan niet langer vertrouwen op een stabiel belastingbeleid, wat voorheen een voordeel was van Nederland als vestigingsplaats. Het is niet de eerste keer dat het vestigingsvoordeel op het spel wordt gezet.

Onzekere tijden

Het kabinet-Rutte III stond al bekend om gebroken belastingbeloften. Eerder werd beloofd dat de lasten voor bedrijven gelijk zouden blijven, maar de werkelijkheid was anders. De winstbelasting werd verhoogd, de dividendbelasting werd niet afgeschaft zoals beloofd, en er waren andere lastenverzwaringen zoals een verhoogd tarief voor de Innovatiebox en beperkingen op de 30%-regeling.

Hoewel er nu fondsen zijn opgericht door Rutte IV, zoals het Groei-, Klimaat- en Stikstoffonds, blijft de vraag of deze onaangetast zullen blijven. Politici hebben namelijk al vaker geld uit dergelijke fondsen gebruikt voor andere doeleinden. Het belastingklimaat blijft dus onzeker voor grote bedrijven.

The post Belastingklimaat voor grote bedrijven ter discussie appeared first on Nextens.