Onmogelijk om renteaftrek op de eigenwoningschuld weigeren

De hypotheekrenteaftrek, een onderwerp dat vaak wordt besproken, wordt gezien als een soort cadeautje van de overheid aan mensen die al genoeg geld hebben en een huis bezitten. Sommigen vinden dat dit niet eerlijk is. Maar als je besluit om niet meer gebruik te maken van deze aftrek, kom je van een koude kermis thuis. De Belastingdienst zal niet akkoord gaan.

Aangifte

Onlangs heeft een speciale kennisgroep bij de Belastingdienst, die zich bezighoudt met onroerend goed, een standpunt gepubliceerd over de rente die mensen met een eigen huis betalen. Dit standpunt is belangrijk omdat het de regels vastlegt voor belastingwetten.

De aanleiding hiervoor was een persoon met een eigen huis en een hypotheek, die weigerde om de rente op die hypotheek aan te geven bij de belastingaangifte. De vraag was of deze persoon dat mocht doen. Het antwoord was simpel: nee.

Automatische aftrek

De kennisgroep legt uit dat volgens de wet de rente die je betaalt over je hypotheek valt onder belastingbox 1. Dit betekent dat deze rente gezien wordt als kosten die je mag aftrekken van de belasting. Net zoals andere kosten voor je huis moet je deze rente aangeven bij je belastingaangifte, waarna automatisch de aftrek wordt toegepast.

De groep wijst er wel op dat er een manier is om onder deze aftrek uit te komen. Dit kan door de hypotheek zo te veranderen dat het niet meer gezien wordt als een hypotheek voor je eigen huis. Dan vervalt automatisch de aftrek.

Na 2012

Maar let op, dit geldt alleen voor leningen afgesloten na 2012. Deze leningen kunnen worden omgezet in leningen waarop je niet hoeft af te lossen, waardoor ze niet meer vallen onder de verplichte aflossing en de renteaftrek vervalt. Maar wees voorzichtig, want deze aanpassing kan weer andere belastinggevolgen hebben.

The post Onmogelijk om renteaftrek op de eigenwoningschuld weigeren appeared first on Nextens.