MKB: emissies bijhouden enkel administratieve last

Kleine en middelgrote bedrijven hebben problemen met de nieuwe CO₂-uitstootregistratie voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen. Deze verplichte maatregel, die op 1 juli ingaat, zorgt volgens ondernemers voor bureaucratische rompslomp en roept twijfels op over de daadwerkelijke vermindering van emissies.

Beperkte alternatieven

Bedrijven met meer dan honderd werknemers moeten vanaf deze zomer bijhouden hoe hun personeel reist en welke brandstof ze gebruiken. Maar ondernemers vragen zich af of dit daadwerkelijk zal leiden tot minder uitstoot, vooral gezien de beperkte alternatieven voor autovervoer in sommige regio’s.

Administratieve last

Het demissionaire kabinet hoopt dat deze registratie de klimaatdoelen zal helpen halen, met als doel 1,5 miljoen ton minder CO₂-uitstoot in 2030. Woon-werkverkeer en zakelijke reizen dragen immers aanzienlijk bij aan de uitstoot in Nederland.

Veel ondernemers zijn verrast door de maatregel en vinden het een extra administratieve last. Werkgeversorganisaties hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd, maar sommige bedrijven schakelen externe hulp in om aan de eisen te voldoen.

Deadline 2030

Grote bedrijven zijn meer gewend aan het bijhouden van milieugegevens en hebben vaak al beleid op het gebied van duurzaamheid. Voor hen is deze registratie minder nieuw, maar ook zij moeten zich aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat ze de administratieve lasten voor bedrijven willen beperken en bieden handreikingen aan. Bedrijven krijgen tot 2030 de tijd om aan de gestelde CO₂-doelen te voldoen.

The post MKB: emissies bijhouden enkel administratieve last appeared first on Nextens.