Zorgen over mogelijke versobering innovatiebox

Grote techbedrijven zoals ASML en Booking profiteren opnieuw van belastingkortingen via de Innovatiebox. In Den Haag wordt opgeroepen tot het terugschroeven van deze fiscale regeling, maar ASML is het daar niet mee eens. Ze stellen dat aanpassingen het Nederlandse vestigingsklimaat kunnen schaden.

Enkel grote bedrijven

Veertien jaar geleden werd de Innovatiebox geïntroduceerd om innovatie te stimuleren. Bedrijven kunnen hun winst uit innovaties tegen een lager tarief belasten, momenteel 9%. Echter, kritiek van vooral linkse partijen groeit, ze vragen zich af of de voordelen voornamelijk naar grote bedrijven gaan, zonder dat dit leidt tot daadwerkelijke innovatie.

Uit een evaluatie blijkt dat de kosten van belastingkortingen dit jaar naar zo’n €3 miljard stijgen, waarvan bijna driekwart bij tien grote bedrijven terechtkwam, waaronder ASML en Booking.

Versobering

Volt pleit voor een herziening van de regeling. Echter, het voorstel haalde het niet. ‘De Innovatiebox is niet het juiste middel om innovatie te stimuleren. Het geld komt bij enkele grote bedrijven terecht en start-ups en scale-ups profiteren er nauwelijks van’, stelt Laurens Dassen van Volt.

ASML ontving in 2023 een belastingkorting van €942 miljoen dankzij de Innovatiebox. In 2022 lag dat nog een stuk lager, op €741 miljoen. Ook Booking zal naar verwachting aanzienlijke voordelen rapporteren in hun jaarcijfers.

Vestigingsklimaat

Hoogleraar Henk Volberda waarschuwt voor het sleutelen aan fiscale regelingen, omdat bedrijven behoefte hebben aan stabiliteit om hun investeringen op af te stemmen. De discussie over de Innovatiebox wordt mede gevoed door een evaluatie die twijfels uit over de daadwerkelijke bijdrage aan innovatie.

Fiscale landschap

Hoewel sommige bedrijven aanzienlijke voordelen behalen, wijzen critici erop dat niet-winstgevende innovators alternatieve routes moeten vinden voor ondersteuning. De discussie over de Innovatiebox benadrukt het belang van een evenwichtige benadering om innovatie te stimuleren zonder het fiscale landschap te verstoren.

The post Zorgen over mogelijke versobering innovatiebox appeared first on Nextens.