Dividendbelasting: de basics

In dit artikel behandelen we kort de basics van dividendbelasting. Sinds januari 2024 doe je met de nieuwe dividendmodule van Nextens namelijk ook digitaal aangifte dividendbelasting. Tot voor kort kon dit alleen nog met een papieren aangifte. Met Nextens kan dit nu dus ook digitaal. Maar let op, want per 1 juli kan het alléén nog maar digitaal! Stap nu dus over en voorkom gedoe later in het jaar.

Wat is dividendbelasting?

Dividendbelasting is een vorm van belasting die wordt geheven op de uitkering van winst aan aandeelhouders van een vennootschap. Wanneer een vennootschap (BV of NV) besluit dividenden uit te keren aan haar aandeelhouders, moet zij in principe dividendbelasting inhouden op het uitgekeerde bedrag. Deze belasting wordt ingehouden op het moment van de dividenduitkering en moet worden afgedragen aan de belastingdienst.

Wie moet aangifte dividendbelasting doen?

In Nederland zijn voornamelijk de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV) verplicht om aangifte dividendbelasting te doen. Dit komt doordat deze rechtsvormen rechtspersoonlijkheid hebben. Dat betekent dat ze als juridisch zelfstandige entiteiten worden beschouwd die los staan van hun eigenaren.

Als een BV of NV dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, is zij verplicht om aangifte van dividendbelasting te doen bij de Nederlandse Belastingdienst. Je moet aangifte doen binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld.

Andere rechtsvormen

Andere rechtsvormen, zoals eenmanszaken en vennootschappen onder firma (VOF), worden belast via het inkomstenbelastingstelsel en zijn doorgaans niet verplicht om aangifte van dividendbelasting te doen. De winst van deze rechtsvormen wordt namelijk opgenomen in het inkomen van de eigenaren, en dividenden worden niet afzonderlijk belast via de dividendbelasting.

Zijn er vrijstellingen voor dividendbelasting?

Hieronder hebben we een aantal vrijstellingen voor de dividendbelasting voor je op een rijtje gezet:

Deelnemingsvrijstelling – Ontvangen dividenden van een dochteronderneming (deelneming) zijn vrijgesteld van dividendbelasting als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Dividendbelasting bij pensioenfondsen – Pensioenfondsen kunnen in sommige gevallen zijn vrijgesteld van dividendbelasting.

Internationale belastingverdragen – Nederland heeft met veel landen internationale belastingverdragen gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen. Deze verdragen kunnen bepalingen bevatten die de heffing van dividendbelasting beperken of vrijstellen, met name wanneer het dividend wordt betaald aan een inwoner van het andere verdragsland.

Beleggingsfondsen – Beleggingsfondsen die aan bepaalde criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen van dividendbelasting.

Ook digitaal aangifte doen?

Moet jouw bedrijf dividendbelasting betalen en doe jij dat ook het liefst op een zo efficiënt mogelijke manier? Maak dan nu al gebruik van de aangiftemodule Dividendbelasting van Nextens. Je verstuurt je aangifte dan heel eenvoudig via Digipoort van de Belastingdienst.

The post Dividendbelasting: de basics appeared first on Nextens.