Advocaat-generaal zeer kritisch over gestegen forensenbelasting

Advocaat-generaal Peter Wattel is niet te spreken over de verhoging van de forensenbelasting door de gemeente Gulpen-Wittem. Hij twijfelt aan de rechtmatigheid van de lokale heffing voor bezitters van een tweede huis. Volgens Wattel heeft de gemeente misbruik gemaakt van haar bevoegdheid door de belasting te verdubbelen voor niet-ingezetenen met een tweede woning in het Zuid-Limburgse heuvelland.

Schending rechtsbeginselen

In 2019 besloot Gulpen-Wittem om de forensenbelasting fors te verhogen naar een vast bedrag van €280 en een variabel deel van 0,56% van de WOZ-waarde van de tweede woning. Volgens Wattel heeft de gemeente niet alleen misbruik gemaakt van haar bevoegdheid, maar ook algemene rechtsbeginselen geschonden. Als de Hoge Raad het advies opvolgt, kunnen er meer bezwaar- en beroepsprocedures volgen, schrijft het FD.

Woningpolitiek

De term “forensenbelasting” is verwarrend, omdat het niet wordt betaald door forensen, maar door niet-inwoners met een tweede huis. Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten legt deze belasting op aan niet-inwoners. De heffing leverde in 2016 €30 miljoen op. Het doel van de belasting is niet om woningpolitiek te bedrijven, aldus Wattel.

Maak bezwaar

Volgens de advocaat-generaal heeft Gulpen-Wittem het evenredigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel geschonden door de tarieven opnieuw te verdubbelen in 2022. Een van de belastingbetalers zag zijn aanslag binnen drie jaar stijgen van €2000 naar €9500. Wattel adviseert om de tariefsverhoging ongedaan te maken en het tarief uit 2019 opnieuw toe te passen. De gemeente reageert dat het advies van de AG slechts een suggestie is en dat de Hoge Raad niet altijd dit advies volgt.

Belastingadviseur Rogier Froentjes van EY merkt op dat het nog niet zeker is dat de Hoge Raad het advies zal opvolgen, gezien de terughoudendheid vanwege lokale autonomie. Als de Hoge Raad echter anders beslist, verwacht belastingadviseur Hans Scherff dat meer niet-ingezetenen de heffing zullen aanvechten, aldus het FD.

The post Advocaat-generaal zeer kritisch over gestegen forensenbelasting appeared first on Nextens.