Het belang van fiscale KPI’s

In een recente blogpost stipten we al even aan dat de functie van de fiscaal manager binnen bedrijven de laatste jaren enorm aan het veranderen is. In plaats van rapporteren achteraf, wordt steeds meer een sturende en adviserende rol van de fiscalist verwacht. Anticiperen in plaats van reageren dus. Om dit mogelijk te maken kunnen fiscale KPI’s een handig hulpmiddel zijn. Ze geven je ankers om tussentijds te bepalen of de gekozen strategie de juiste is en of bijsturing nodig is. Daarnaast geven ze inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf en helpen bij de juiste naleving van belastingregelgeving.

Effectieve belastingdruk

Een van de belangrijkste fiscale KPI’s is de effectieve belastingdruk. Dit cijfer geeft aan welk percentage van de winst uiteindelijk wordt betaald als belasting. Een lage effectieve belastingdruk kan duiden op efficiënt fiscaal management en strategisch gebruik van belastingvoordelen. Bedrijven streven vaak naar optimalisatie van deze KPI om hun belastingpositie te versterken en hun concurrentiepositie te verbeteren.

Naleving belastingaangiften

Een andere essentiële fiscale KPI is de naleving van belastingaangiften. Deze KPI meet in hoeverre jouw bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen op belastinggebied. Dit omvat tijdige indiening van aangiften, juiste toepassing van belastingtarieven en nauwkeurige rapportage. Het vermijden van boetes en sancties is niet alleen kosteneffectief, maar versterkt ook het vertrouwen van stakeholders in de integriteit van je bedrijf.

Transfer pricing

Voor multinationale ondernemingen is de transfer pricing-KPI van belang. Deze KPI meet namelijk de prijzen waartegen verschillende entiteiten binnen hetzelfde concern goederen, diensten en intellectueel eigendom uitwisselen. Een correcte transfer pricing strategie kan de belastingdruk verminderen en tegelijkertijd zorgen voor een evenwichtige verdeling van winsten tussen verschillende jurisdicties.

Return on Investment

Daarnaast spelen de fiscale KPI’s met betrekking tot investeringen een rol in het strategisch management van een bedrijf. De Return on Investment (ROI) na belastingen geeft inzicht in de winstgevendheid van projecten of investeringen, rekening houdend met fiscale factoren. Dit stelt jouw bedrijf in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en het kapitaal in de organisatie efficiënt te alloceren.

Belastingdruk op liquiditeit

Tot slot is de belastingdruk op de liquiditeit een interessante fiscale KPI. Het meet hoeveel van de kasstroom wordt gebruikt om belastingen te betalen. Een hoge belastingdruk op de liquiditeit kan leiden tot cashflowproblemen, terwijl een evenwichtige benadering juist zorgt voor een gezonde financiële positie.

Kortom…

Fiscale KPI’s zijn niet alleen belangrijk voor het monitoren van fiscale prestaties, maar ook voor het waarborgen van naleving en het maximaliseren van financiële efficiëntie. Door deze KPI’s effectief in te zetten, verminder je de fiscale risico’s voor je bedrijf en ze helpen je groeikansen te identificeren en te benutten. KPI’s helpen je dus te anticiperen i.p.v. te reageren. Kijk op Nextens Grip om te zien hoe wij je verder kunnen helpen anticiperen.

The post Het belang van fiscale KPI’s appeared first on Nextens.