Duurzaamheidsrapportage onvoldoende op mkb-agenda

Terwijl grote bedrijven druk bezig zijn met het vergaren van data om te voldoen aan de nieuwe Europese duurzaamheidsrapportage-eisen, blijven de aangescherpte regels voor de meeste mkb-ondernemers nog grotendeels onbekend. Toch adviseren recruiters, accountants en grote bedrijven aan het FD dat het slim is voor het mkb om zich hierop voor te bereiden.

100.000 mkb’ers

Hoewel slechts enkele tientallen mkb-bedrijven direct onder de EU-richtlijn vallen, zullen velen er indirect mee te maken krijgen. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven om hun milieu- en maatschappelijke impact in kaart te brengen, waarvoor ze informatie moeten opvragen bij hun leveranciers.

Volgens ABN Amro zullen naar schatting wel tot 100.000 mkb’ers met deze richtlijn te maken krijgen. Echter, uit een enquête van de bank blijkt dat tweederde van de mkb’ers nog niet op de hoogte is van CSRD.

Voorbereiden

De regelgeving is vanaf boekjaar 2024 van kracht voor een aanzienlijk deel van het grootbedrijf, en vanaf boekjaar 2025 geldt het ook voor grote bedrijven die voorheen niet onder de oude regelgeving vielen.

Kleine beursgenoteerde ondernemingen in Nederland hoeven pas in 2026 verslag uit te brengen. Volgens MKB-Nederland hebben zij nog even de tijd, maar volgens sectoreconoom Paul Bisschop van ABN Amro is het belangrijk dat ook zij zich voorbereiden, gezien de impact op de verslaglegging.

Duurzaamheidsexperts

Bedrijven zoals Philips en Ahold zijn al in gesprek met hun leveranciers over de benodigde gegevens. Bisschop waarschuwt dat bedrijven klanten kunnen verliezen als ze niet de nodige duurzaamheidsinformatie kunnen leveren, terwijl bedrijven met goede voorbereiding een concurrentievoordeel hebben.

Een uitdaging voor sommige mkb-bedrijven is het tekort aan specialisten op het gebied van duurzaamheid. In de competitie voor duurzaamheidsexperts lopen mkb-bedrijven achter op grote werkgevers. MKB-bedrijven maken ook niet altijd voldoende middelen vrij voor fulltime functies op dit gebied.

Klimaat en energie

Volgens Emma Verheijke van accountant Grant Thornton wordt CSRD soms toevertrouwd aan stagiaires of trainees, met wisselend succes. Maurice Even van Groenbalans geeft aan dat kleine bedrijven met online tools en enkele uren ondersteuning al een heel eind kunnen komen in het in kaart brengen van hun voetafdruk en het stellen van reductiedoelstellingen.

De focus voor kleine toeleveranciers ligt momenteel op klimaat en energie, maar welke gegevens nodig zijn, hangt af van de eisen van de vragende partij. Het gebruik van online tools, bijvoorbeeld voor het monitoren van CO₂-uitstoot, kan voor mkb-toeleveranciers deels een oplossing bieden. Het is ook te verwachten dat grote bedrijven zelf platforms zullen opzetten voor hun toeleveranciers.

The post Duurzaamheidsrapportage onvoldoende op mkb-agenda appeared first on Nextens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *