Verbazing over wijzigingen fiscale milieusubsidies

De fiscale ondersteuning voor biomassa als grondstof en de belastingvoordelen voor elektrische taxi’s zijn recentelijk geschrapt. Deze veranderingen in de fiscale steun voor milieuvriendelijke investeringen stuiten op onbegrip.

Verkeerd Signaal

Het schrappen van belastingvoordelen voor biomassa wordt als een verkeerd signaal gezien. Het staat haaks op het overheidsbeleid om het gebruik van hernieuwbare grondstoffen te bevorderen, volgens de stichting Platform Bio-Economie. Sinds 1 januari komen duurzaam geproduceerde biogrondstoffen niet meer in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

De demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen (CDA), heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht in de milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die fiscale faciliteiten genoten. Het aantal bedrijfsmiddelen op de milieulijst is verminderd, en de voorwaarden voor meer dan honderd machines, materialen, voertuigen en productiemethoden zijn aangepast. Zes nieuwe bedrijfsmiddelen zijn toegevoegd.

Biomassa

Door veranderde Europese regels voor toegestane staatssteun vallen primaire biomassa en apparatuur voor productie en verwerking sinds 1 januari buiten de fiscale boot. Fiscale subsidies blijven wel bestaan voor biomassa die als rest- of afvalproduct wordt beschouwd.

Elektrische taxi’s

Carlo Cahn, directeur van de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer, uit zijn verbazing over het besluit om elektrische taxi’s niet meer in aanmerking te laten komen voor MIA/Vamil. De staatssecretaris stelt dat het prijsverschil tussen elektrische en niet-elektrische taxi’s te klein is om de overstap te stimuleren. Dit besluit kan echter contraproductief werken voor het streven naar uitstootvrije steden.

Cahn uit ook kritiek op het ontbreken van elektrische touringcars op de MIA/Vamil-lijst in voorgaande jaren. Hij begrijpt niet waarom deze bussen, ondanks hun hogere prijs, niet worden ondersteund, vooral gezien het streven naar een groenere mobiliteit.

Europese Regels

Wegens gewijzigde Europese staatssteunregels is er flink gesneden in duurzame bouwmaterialen en gebouwinrichtingen die eerder in aanmerking kwamen voor aftrek en willekeurige afschrijving. Dit komt vooral doordat steun nu alleen nog is toegestaan voor investeringen die bijdragen aan een circulaire economie.

Fiscale regelingen tegenstrijdig?

Volgens VNO-NCW bijten de fiscale regelingen zichzelf in de staart. Nu bedrijven en ondernemers er volop gebruik van maken, raakt het budget uitgeput en volgt versobering. Hoewel het demissionaire kabinet extra geld heeft uitgetrokken voor fiscale subsidies, blijft de werkgeversorganisatie pleiten voor meer stabiliteit en voorspelbaarheid in de milieulijst.

Meer weten over Nextens?

Benieuwd welke interessante documenten we beschikbaar hebben op het gebied van fiscale regelingen? Of hoe de producten van Nextens jou meer grip kunnen geven op je fiscale en financiële positie? Kijk dan eens bij Nextens Grip of neem contact op met een van onze onze accountmanagers. Zij helpen je graag verder.

The post Verbazing over wijzigingen fiscale milieusubsidies appeared first on Nextens.