Fiscale prioriteiten: Wat het nieuwe kabinet moet aanpakken

Het is nog onduidelijk hoe het nieuwe kabinet eruit zal zien, maar werkgevers, vakbonden en experts hebben al ideeën over de fiscale agenda van de nieuwe ploeg. Als het voorstel van NSC-voorzitter Pieter Omtzigt voor een zakenkabinet wordt aangenomen, biedt het nieuwjaarsnummer van het Weekblad Fiscaal Recht fiscale prioriteiten voor de nieuwe staatssecretaris voor Belastingen.

Renteaftrekbeperking en eigenwoningregeling

De woningmarktproblemen kunnen fiscaal worden aangepakt, aldus bijdragen in het blad. De Vereniging van Hogere Ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) pleit voor extra financiële steun aan woningbouwcorporaties door een uitzondering te maken voor de renteaftrekbeperking. Vakbond FNV wil zelfs de winst- of vennootschapsbelasting voor corporaties afschaffen.

De eigenwoningregeling wordt bekritiseerd door de Bond voor Belastingbetalers, die voorstelt de €6,8 miljard die hiermee gemoeid is, te gebruiken om inkomstenbelastingtarieven te verlagen. Het Register Belastingadviseurs pleit voor een herziening van de inkomstenbelasting, die volgens velen te complex is geworden.

Belastingstelsel

Om het belastingstelsel te vereenvoudigen en toekomstbestendig te maken, suggereert de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs een verschuiving van belastingen, met een focus op verbruiksbelastingen en groene belastingen. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat belastinghervorming moet zorgen dat ‘(meer) werken weer loont’, zonder de lasten voor bedrijven te verhogen.

De belastingdruk voor bedrijven is volgens VNO-NCW gestegen, waardoor Nederland zijn fiscale voorsprong heeft verloren. De belasting op sparen en beleggen blijft een heikel punt, waarbij de Bond voor Belastingbetalers pleit voor een heffing die rekening houdt met zowel behaalde inkomsten als inflatie.

The post Fiscale prioriteiten: Wat het nieuwe kabinet moet aanpakken appeared first on Nextens.