Digitale aangifte dividendbelasting

Sinds 1 januari kan het en vanaf 1 juli moet het: digitaal aangifte doen voor de dividendbelasting. Alleen met de software van Nextens is het nu al mogelijk om een digitale aangifte dividendbelasting te doen. Dus waarom wachten tot 1 juli als je nu al van de voordelen kunt profiteren?

De voordelen van digitale aangifte dividendbelasting

Alle negen dividenduitkeringsvormen zijn beschikbaar, inclusief paraplufondsen en inhoudingsvrijstelling. Ook ontvang je automatisch checks en tips zodat fouten voorkomen worden, is de dividendmodule zeer gebruiksvriendelijk, eenvoudig toegevoegd aan de bestaande aangiftesoftware van Nextens en werkt het digitale dividendpakket optimaal samen met de Digipoort van de Belastingdienst. Indienen is nu een fluitje van een cent. Dus waarom nog al dat gedoe met de papieren belastingaangifte als je het nu ook al digitaal kunt doen?

Ook andere wijzigingen rondom dividendbelasting 

Het digitaliseren van de aangifte en opgaaf dividendbelasting brengt ook andere wijzigingen met zich mee. Deze zijn uiteraard ook in onze software doorgevoerd. Zo kan er dankzij de digitalisering op verschillende vlakken een gedetailleerdere uitvraag worden bewerkstelligd, waardoor eerder aangenomen fiscale wetten ten uitvoer gebracht kunnen worden. Denk hierbij aan het toevoegen van de NAW-gegevens van opbrengstgerechtigden bij het toepassen van de inhoudingsvrijstelling voor niet aan vennootschapsbelasting onderworpen entiteiten.  

Tijd is geld

Juliette Goetzee, Managing Director Nextens: “Wij zijn erg blij met de digitalisering van deze aangifte. Het bij elkaar brengen van alle aangiften in dezelfde omgeving biedt onze klanten meer overzicht. Ook levert het hen tijdswinst op – wat uiteindelijk weer resulteert in financiële winst. We wisten in principe al sinds 2017 dat er wijzigingen rondom de dividendbelasting aan zaten te komen, maar de details waren tot voor kort niet geheel duidelijk. Dankzij het werk dat we op de achtergrond al hadden uitgevoerd, staat nu alles klaar om onze gebruikers te faciliteren bij deze verandering. Daar ben ik heel trots op.”  

Waarom wachten tot juli?

Zoals we al aanstipten is het nog tot 1 juli 2024 mogelijk om van de papieren aangifte dividendbelasting gebruik te maken. Toch raden wij iedereen aan om nu al over te stappen op de digitale aangifte. Bekijk daarom snel hoe het werkt.

The post Digitale aangifte dividendbelasting appeared first on Nextens.