Meer dividenduitkeringen dga’s vanwege tariefsverhoging

Dit jaar laten directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) vaker en met hogere bedragen dividend uitkeren aan zichzelf dan in voorgaande jaren. Ze anticiperen hiermee op de verhoogde belastingtarieven die vanaf 1 januari van kracht worden voor deze winstuitkeringen. Deze trend zou mogelijk tot een hogere belastingopbrengst voor de overheid kunnen leiden dan aanvankelijk geraamd.

Naar voren halen

Volgens belastingadvieskantoren en vermogensbeheerders zijn dga’s dit jaar meer dan ooit bezig met de vraag hoeveel vermogen ze vanuit hun persoonlijke bv willen overbrengen naar privé. Vooral oudere ondernemers, die hun bedrijf hebben verkocht, kiezen vaker voor dividenduitkeringen die aanzienlijk hoger zijn dan voorheen.

René Bruel, expert vermogensplanning bij ABN Amro Mees Pierson, suggereert dat het extra geld dat dit jaar naar de overheid stroomt wegens belastingverhogingen, de oorspronkelijke raming van €1,5 miljard zou kunnen overtreffen. Hij wijst op een vergelijkbare situatie in 2014, waarbij een tijdelijke tariefsverlaging in box 2 resulteerde in €1 miljard aan naar voren gehaalde belastingopbrengsten.

Nieuwe tarieven

Belastingadviseurs bevestigen de trend en melden drukke dagen tussen kerst en oud en nieuw, waarin dga’s actief bespreken hoeveel winstuitkeringen ze voor het lopende jaar zullen ontvangen. Met ingrijpende fiscale wijzigingen die op 1 januari ingaan, zoals nieuwe tarieven in box 2, anticiperen vermogende dga’s op mogelijke besparingen en optimalisatie van hun financiële situatie.

Naast de tariefwijzigingen in box 2, wijzen belastingadviseurs op andere fiscale maatregelen die vanaf 1 januari van kracht worden, zoals de eerste peildatum voor de Wet excessief lenen bij eigen bv. Deze wet legt beperkingen op aan leningen van meer dan zeven ton aan aandeelhouders in hun eigen vennootschap. Bovendien wordt het tarief voor belasting op excessieve leningen verhoogd van 26,9% naar 33%.

Lagere belastingaanslag

Ondernemers zijn actief bezig met het in kaart brengen van de optimale strategie voor hun dividenduitkeringen, rekening houdend met deze fiscale veranderingen. Het is ook van belang dat er voldoende liquiditeit aanwezig is om aan de voorwaarden voor dividenduitkering te voldoen. Experts adviseren ook om voorzichtig te zijn met het overhevelen van vastgoed vanuit de bv naar privé, vanwege de hoge overdrachtsbelasting.

Belastingdeskundige Eric van Uunen geeft nog een tip aan vermogenden: keur dit jaar de dividenduitkering goed, maar stort het bedrag pas na 1 januari op de privérekening. Dit kan in 2024 resulteren in een lagere belastingaanslag voor sparen en beleggen in box 3.

Met Nextens kun je vanaf volgend jaar digitaal je dividendaangifte verzorgen. Meer weten?

The post Meer dividenduitkeringen dga’s vanwege tariefsverhoging appeared first on Nextens.