Deze zeven fiscale aspecten zijn belangrijk in de logistieke sector  

Fiscaliteit is geen topic waar de logistieke sector doorgaans lang bij stilstaat. Het is namelijk niet hun specialiteit, maar toch hebben ze er op dagelijkse basis mee te maken. Zeker wanneer logistieke organisaties de internationale markt betreden, dan moeten ze immers in sommige gevallen voldoen aan de fiscale wetgeving van andere landen. Maar zelfs in Nederland kan het voor logistieke organisaties een complexe puzzel van fiscale verplichtingen zijn. Om jou als logistieke organisatie een handje te helpen in deze complexe wereld, hebben we de zeven belangrijkste fiscale aspecten op een rij gezet.  

Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting  

Net zoals alle andere bedrijven hebben ook logistieke organisaties te maken met vennootschapsbelasting (een belasting over de winst) of inkomstenbelasting (belasting over persoonlijk inkomen). Beide belastingen bieden diverse mogelijkheden om fiscale lasten te verlichten. Als logistiek bedrijf kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van investeringsfaciliteiten. Daarnaast zijn er regelingen om de winstschommelingen te matigen, zoals de kostenegalisatiereserve. Hiermee kan je in jaren van hoge winst een reserve opbouwen om die te gebruiken in minder voorspoedige jaren.  

Bovenstaande belastingen zijn de afgelopen jaren verschillende keren aan veranderingen onderhevig geweest. Zo zijn er ook dit jaar met Prinsjesdag verschillende wijzigingen aangekondigd. De belastingtarieven van de inkomstenbelasting stijgen bijvoorbeeld extra in box 2 en box 3 en de giftenaftrek vervalt in de vennootschapsbelasting. Het is belangrijk dat logistieke organisaties alert zijn op wijzigingen in de fiscale wetgeving, zodat ze daar snel op kunnen anticiperen. 

Sociale bijdragen en arbeidskosten  

Logistieke organisaties zien ook fiscale uitdagingen bij loonkosten en sociale bijdragen voor werknemers. Dit kan vooral complex zijn voor internationale logistieke bedrijven. Sociale bijdragen en loonkosten kunnen namelijk verschillen per land, vanwege andere arbeidswetgeving. Je kunt bijvoorbeeld te maken hebben met een Belgische chauffeur die werkt voor jouw Nederlandse bedrijf, maar voornamelijk op Franse wegen rijdt. Waar is hij dan belastingplichtig? Neem de tijd om hier goed inzicht in te krijgen, om zo later problemen te voorkomen.  

Invoerrechten en BTW 

Als logistieke organisaties internationaal opereren, hebben ze daarnaast te maken met een wirwar aan regels en voorschriften op het gebied van BTW en invoerrechten. De complexe belastingregels die hierbij horen, zijn niet altijd makkelijk te begrijpen en na te leven.  

Stel je vervoert als Nederlands transportbedrijf goederen vanuit Denemarken naar Frankijk, dan kom je in aanraking met BTW-wetgeving in drie verschillende landen. Als je deze regels niet correct toepast, kan dat leiden tot onnodige kosten of zelfs boetes. Een goed BTW-aangifteprogramma kan hierbij helpen. Dit ondersteunt je namelijk bij het correct berekenen van BTW en het stroomlijnen van alle administratieve rompslomp.  

Brandstof en accijnzen  

Voor logistieke bedrijven zijn hoge brandstofkosten een harde realiteit. Accijnzen en brandstofbelasting maken daarbij een aanzienlijk deel van de prijs uit. Deze fiscale lasten verschillen van land tot land. Het is daarom handig om op de hoogte te blijven van deze veranderende regels en tarieven, zodat je je routes hierop kunt afstemmen. Websites zoals Cargopedia.net en TLN.nl bieden je actuele informatie.  

Wegenbelastingen, tolheffingen en wegenvignetten  

Wegenbelastingen, tolheffingen en wegenvignetten zijn alledaagse zaken voor logistieke bedrijven die over de grens opereren. In Nederland heb je te maken met motorrijtuigenbelasting en de BZM (Belasting Zware Motorrijtuigen), die specifiek geldt voor het gebruik van de autosnelweg met een vrachtwagencombinatie. Het beheren van deze diverse heffingen vereist een dagelijkse, strakke (route)planning. Dit kunnen logistieke organisaties doen met behulp van real-time informatie over de actuele belastingen in de landen waarin je actief bent. Een actueel dashboard helpt niet alleen bij het plannen van de meest efficiënte route, maar ook bij het voorkomen van onverwachte fiscale verrassingen.   

Milieuregels en -belastingen  

Ook is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid in de logistieke branche. Het aantal specifieke fiscale regelingen op dit gebied neemt dan ook toe en één daarvan is de CO2-heffing. Bovendien zijn er voor vrachtwagens die rijden op fossiele brandstoffen strengere emissieregels. Denk bijvoorbeeld aan het groeiend aantal milieuzones.  

Wat dit nog complexer maakt, is dat milieuregels niet alleen verschillen per land, maar zelfs per regio. Bovendien zijn deze regels sterk onderhevig aan veranderingen. De Europese unie heeft namelijk ook het voornemen om vrachtwagens op korte termijn CO2-emissieloos te maken en het vervoer met elektrische vrachtwagens of waterstoftrucks te stimuleren. Het is dan ook verstandig om nu al jouw vrachtwagenpark te moderniseren en te verduurzamen, zodat je voorbereid bent op de toekomst.  

Duurzame technologieën  

Om duurzaamheid echt een speerpunt in de logistieke sector te laten worden, biedt de overheid verschillende belastingvoordelen in de vorm van vrijstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting, maar ook de SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) biedt logistieke organisaties voordelen als zij investeren in duurzame technologieën, zoals elektrische voertuigen en alternatieve brandstoffen.  

Grip op fiscale regels  

Het belastingstelsel voor logistieke bedrijven is best ingewikkeld en kan grote invloed hebben op de manier waarop je jouw bedrijf bestuurt en concurrerend blijft. Daarom is het van groot belang dat logistieke organisaties goed weten wat er in de wereld van belastingen speelt. Niet alleen in Nederland, maar ook in de landen waarin ze actief zijn.  

The post Deze zeven fiscale aspecten zijn belangrijk in de logistieke sector   appeared first on Nextens.