Deel mkb af van verplichting accountant

Een deel van midden- en kleinbedrijven (mkb) dat bezorgd was over de verplichting tot een wettelijke controle van de jaarrekening door een registeraccountant, kan rustig ademhalen. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 wordt de grens voor verplichte accountantscontrole verhoogd, zo werd onlangs aangekondigd door de minister. Zowel de beroepsorganisatie van accountants (NBA) als werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben lang gepleit voor deze verhoging, die nu een gezamenlijke wens van bedrijven en accountants vervult.

Op papier gegroeid

De minister honoreert deze wens om de lasten voor bedrijven te verlichten en de druk op de controlecapaciteit van accountants te verminderen, wat naar schatting leidt tot een jaarlijkse besparing van €45 miljoen voor het bedrijfsleven. De hoge inflatiecijfers van de afgelopen jaren hebben veel mkb-bedrijven op papier doen groeien, waardoor ze de grens van verplichte accountantscontrole overschreden, zonder daadwerkelijk productiever te zijn geworden. Ongeveer negenhonderd mkb-bedrijven ontlopen nu de verplichting van een accountantscontrole op de jaarrekening en het bestuursverslag.

Administratieve druk

De controleplichtige criteria, namelijk een jaarlijkse omzet van meer dan €12 miljoen, een balanstotaal van meer dan €6 miljoen, of meer dan vijftig werknemers in dienst, worden met 25% verhoogd tot respectievelijk €15 miljoen en €7,5 miljoen.

Het personeelscriterium blijft onveranderd op vijftig werknemers. De voorzitter van de NBA, Kris Douma, verwelkomt deze aanpassing als een manier om mkb-ondernemingen langer onder een licht administratief regime te laten vallen en de druk op de krappe accountancymarkt te verminderen.

Goed nieuws

Geert Dreschler, accountant en partner bij MKB Accountants uit Veenendaal, noemt de verhoging met terugwerkende kracht ‘uiteraard’ goed nieuws. Het voorstel van de minister volgt de richtlijn van de Europese Commissie van 19 oktober om de grensbedragen voor verschillende typen rechtspersonen te verhogen. Het definitieve besluit wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd, na beoordeling door de Raad van State.

De Europese Commissie evalueert elke vijf jaar of controlegrenzen moeten worden aangepast vanwege inflatie, waarbij Nederland heeft aangedrongen op de verhoging in 2023. Niet alleen bedrijven, maar ook accountants zelf werden duurder, waarbij ze de inflatie grotendeels doorberekenden aan klanten. Volgens een rapport van ING zijn de tarieven voor controle- en advieswerk in 2022 met 4,7% gestegen, gevolgd door een extra 4% in 2023, aldus het FD.

The post Deel mkb af van verplichting accountant appeared first on Nextens.