SRA verzoekt vervroegde toepassing grensbedragen wettelijke controle

SRA heeft vorige week het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) met klem verzocht om vaart te maken met de implementatie van de aangepaste Jaarrekeningrichtlijn. Daarnaast dringt SRA erop aan om te kiezen voor de vervroegde toepassing van boekjaar 2023 en het veld bij voorkeur vóór 1 januari 2024, maar uiterlijk 31 januari 2024, hierover te informeren.

Boekjaar 2023

Op 17 oktober heeft de Europese Commissie besloten om de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles te verhogen vanwege inflatiecorrectie. De aangepaste Richtlijn 2013/34/EU moet binnen de Europese kaders twee maanden ‘voorgehangen’ worden bij de Europese Raad en het Europees Parlement. Vervolgens dient de Nederlandse overheid de verhoging van de grensbedragen in de artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan te passen.

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat lidstaten de nieuwe drempelwaarden uiterlijk vanaf boekjaar 2024 moeten toepassen, met de mogelijkheid om te kiezen voor vervroegde toepassing voor boekjaar 2023. Deze optie is met name van belang voor ondernemingen die momenteel voldoen aan de criteria voor middelgrote ondernemingen voor boekjaar 2022, maar in boekjaar 2023 niet meer aan deze criteria voldoen op basis van de nieuwe grensbedragen.

Onzekerheid

Indien de Nederlandse wetgever niet voor de vervroegde toepassing kiest, zouden deze ondernemingen over boekjaar 2023 verplicht zijn om een wettelijke controle te ondergaan. In het daaropvolgende boekjaar (2024) voldoen dezelfde ondernemingen niet meer aan de nieuwe grensbedragen en zijn ze dus niet langer verplicht een wettelijke controle te ondergaan. Dit zou een onwenselijke situatie creëren met aanzienlijke onzekerheid, administratieve lasten, kosten en regeldruk voor zowel ondernemingen als accountantskantoren.

Aandringen

Om spoedige duidelijkheid te verschaffen, heeft SRA vanuit het veld begrepen dat het Ministerie van JenV het voorstel tot aanpassing van BW boek 2 in het eerste kwartaal van 2024 aan de Raad van State zal voorleggen voor advies. Desalniettemin hebben ondernemingen en accountantskantoren dringend behoefte aan snelle actie van het ministerie, waarbij SRA aandringt op de implementatie van de aangepaste Jaarrekeningrichtlijn en de keuze voor vervroegde toepassing voor boekjaar 2023, met informeren van het veld bij voorkeur vóór 1 januari 2024 en uiterlijk 31 januari 2024.

The post SRA verzoekt vervroegde toepassing grensbedragen wettelijke controle appeared first on Nextens.