Menno Snel gaat het financieringsakkoord mkb aanjagen

Micky Adriaansens, demissionair minister van Economische Zaken, heeft voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel benoemd tot aanjager van het financieringsakkoord. In deze rol moet hij zich inzetten om kleinere en middelgrote bedrijven aantrekkelijker te maken voor financiers, zodat ze gemakkelijker eigen vermogen en leningen kunnen verkrijgen.

Het financieringsakkoord

De 53-jarige Snel staat voor de taak om druk uit te oefenen op de partijen die half november het financieringsakkoord hebben ondertekend, waaronder banken, crowd funders, mkb-fondsen en Invest-NL. Tegelijkertijd fungeert hij als een verbindende schakel tussen de ministeries van Financiën en Economische Zaken, waarbij hij zich bezighoudt met garantieregelingen en borgstellingen, aldus Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering, die ook bij het akkoord betrokken was.

Kleverlaan beschouwt de benoeming van Snel als een positieve ontwikkeling. Hij hoopt dat Snel met zijn uitgebreide netwerk in de financiële wereld ervoor kan zorgen dat het financieringsakkoord niet vastloopt. Dit is van groot belang omdat een verbeterde financiering voor het midden- en kleinbedrijf dringend noodzakelijk is, met name gezien de huidige behoefte aan investeringen in digitalisering en duurzaamheid.

Kleine bedragen

Met name financieringen onder de €1 miljoen blijken momenteel lastig te verkrijgen voor mkb-ondernemers, en onder de €250.000 is het nog moeilijker. Door de terugtrekking van banken uit het mkb zijn deze bedrijven vaak afhankelijk van crowd funders en leasemaatschappijen, waarbij ze geconfronteerd worden met aanzienlijk hogere rentetarieven.

Aftreden Snel

Menno Snel, die namens D66 staatssecretaris van Financiën was van oktober 2017 tot december 2019, trad af vanwege de toeslagenaffaire. In deze affaire werden ouders door de Belastingdienst verplicht tot het terugbetalen van aanzienlijke bedragen, wat velen in financiële problemen bracht. Na zijn aftreden werd Snel voorzitter van het wetenschappelijk bureau van D66 en in 2022 voorgedragen door zijn partijgenoot minister Sigrid Kaag voor de functie van directeur van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Snel trok zich echter terug als kandidaat na de eerste stemronde.

Nauwelijks geïnvesteerd

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) ondervindt niet alleen financiële belemmeringen ten opzichte van grotere ondernemingen, maar presteert ook minder gunstig dan vergelijkbare bedrijven in het buitenland. Een onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Oliver Wyman in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, toonde aan dat de zoektocht naar financiering in Nederland complexer is, de leningen kostbaarder zijn en de kans op het verkrijgen van geld kleiner is.

In tegenstelling tot buurlanden heeft Nederland nauwelijks geïnvesteerd in een robuust ecosysteem voor de financiering van kleinere en middelgrote bedrijven, merkt Arnoud Rozendaal, partner bij Oliver Wyman, op. Het gebrek aan een centraal ontwikkelingsinstituut voor het mkb, zoals BpiFrance in Frankrijk en KfW in Duitsland, resulteert in versnipperde hulp vanuit de overheid.

Borgstelling MKB-kredieten

Daarnaast hanteert Nederland beduidend minder borgstellingen dan andere landen. Rozendaal benadrukt dat de Borgstelling MKB-kredieten de enige regeling is, en deze is aanzienlijk beperkter dan vergelijkbare regelingen in omliggende landen. Hierdoor blijven de risico’s voor investeerders in Nederland grotendeels onaangeroerd.

Deze situatie moet veranderen met het financieringsakkoord. Minister Adriaansens streeft naar een effectieve inzet van alle belanghebbenden in het mkb-financieringsecosysteem, met als doel ervoor te zorgen dat Nederlandse mkb’ers goede toegang hebben tot financiering. De ambitie is zelfs om de beste financieringsomstandigheden voor het mkb in Europa te realiseren, zoals aangegeven in de brief aan de Tweede Kamer.

The post Menno Snel gaat het financieringsakkoord mkb aanjagen appeared first on Nextens.