De fiscale gevolgen van de verkiezingsuitslag

De kruitdampen van de afgelopen verkiezingen zijn nog nauwelijks opgetrokken, maar onze fiscaal econoom Raymond Barkman heeft toch al getracht enig fiscaal licht in de duisternis te brengen. Want kunnen we al iets zeggen over de fiscale gevolgen van deze verkiezingsuitslag? Uiteraard hangt alles af van de uiteindelijke coalitie maar op basis van de fiscale punten in de verschillende verkiezingsprogramma’s, hebben we een en ander voor je op een rijtje gezet. 

Er zijn in theorie natuurlijk vele coalities mogelijk maar gezien de verkiezingsuitslag zijn we uitgegaan van een aantal meest voor de hand liggende en meest haalbare coalities. Wat ons betreft zijn dat:

Coalitie 1: PVV (37), VVD (24), NSC (20): 81 zetels

Coalitie 2: PVV (37), VVD (24), NSC (20), BBB (7): 88 zetels

Algemene opmerkingen:

De fiscale paragraaf van PVV is vrij beknopt. Op diverse fiscale dossiers heeft PVV (nog) geen standpunt geformuleerd.

De fiscale paragraaf van VVD en NSC is globaal gericht op ondersteuning van het fiscaal vestigingsklimaat.

Coalitie 2 kan uit oogpunt van regeerbaarheid handig zijn, omdat BBB in de Eerste Kamer 16 van de 75 zetels heeft. De VVD heeft 10 zetels, PVV heeft 4 zetels, NSC nog geen.

BBB is een echte middenpartij. De fiscale paragraaf van haar verkiezingsprogramma heeft geen componenten die echt botsen met die van andere partijen.

Binnen de verschillende partijen zien we op fiscaal gebied zowel overeenstemming als discussiepunten. We beginnen met de punten van overeenstemming.

Punten van overeenstemming PVV, VVD en NSC

Geen verhoging van belastingdruk voor grote bedrijven.

Geen verlaging van belastingdruk van MKB.

Behouden bedrijfsopvolgingsregeling, evt. wel met bijstelling.

Verlaging tarief van eerste schijf box 1.

Box 3 belastingheffing naar werkelijk rendement, rekening houdend met illiquide vermogens.

Hypotheekrenteaftrek in stand houden.

Verlaging energiebelasting in de energierekening (specifiek gas: NSC).

Verlaging brandstofaccijnzen.

Toeslagensysteem afbouwen of afschaffen (geen standpuntbepaling PVV).

Deze drie partijen verschillen echter ook op een aantal punten met elkaar.

Punten van discussie PVV, VVD en NSC

Versoberen of afschaffen van 30%-regeling voor expats (Niet: VVD).

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’-ers: (PVV: op vrijwillige basis) (VVD: verplicht maar met een keuzevrijheid tussen een publieke en private verzekering).

Pensioen: (PVV: AOW-leeftijd weer naar 65 jaar), (VVD: gecontroleerd overgaan naar nieuw pensioenstelsel) (NSC: niet verplicht en niet zonder inspraak pensioenen omzetten naar nieuw stelsel).

Mobiliteit: Overgang naar betalen naar gebruik met de auto (VVD), geen kilometerheffing voor personenauto’s (NSC); Aafschaffing vliegtax (PVV).

Klimaat: Subsidies op vergroening schrappen (PVV).

Voeding: btw op voeding omlaag van 9% naar 0% (PVV).

Mocht het de bovenstaande partijen niet lukken om tot overeenstemming te komen, dan is het ook mogelijk dat een regering met GL-PvdA als grootste partij gevormd wordt.

Coalitie 3: GL-PvdA (25), VVD (24), NSC (20), BBB (7): 76 zetels

Algemene opmerkingen

De fiscale paragraaf van GL-PvdA betekent per saldo een zwaardere belastingheffing van het bedrijfsleven, van dga’s en van vermogende particulieren.

Punten van overeenstemming GL-PvdA, VVD, NSC en BBB

Verlaging tarief van eerste schijf box 1.

Box 3 belastingheffing naar werkelijk rendement, rekening houdend met illiquide vermogens.

Verlaging energiebelasting in de energierekening (specifiek gas: NSC).

Toeslagensysteem afbouwen of afschaffen.

Punten van discussie GL-PvdA, VVD, NSC en BBB

Belastingdruk mkb en grote bedrijven verhogen (GL-PvdA).

Uiteenlopende ondernemingsfaciliteiten beperken of afschaffen (GL-PvdA), waaronder de innovatiebox.

Afschaffen van 30%-regeling voor expats (wel: PvdA, NSC) (niet: VVD).

Meerdere schijven box 1 -> progressieve tariefstructuur (GL-PvdA).

Hypotheekrenteaftrek in stappen afschaffen (GL-PvdA).

Tarief Box 2 omhoog (GL-PvdA).

Tarief Box 3 verhogen of invoering van vermogensbelasting (miljonairsbelasting) (GL-PvdA).

Schenk- en erfbelasting verhogen (GL-PvdA).

Bedrijfsopvolgingsregeling afschaffen (GL-PvdA).

Mobiliteit: Vorm van rekeningrijden invoeren: (wel: GL-PvdA en VVD) (niet: NSC en BBB); meer vliegbelastingopbrengsten door accijns op kerosine en btw op vliegtickets (GL-PvdA en NSC) (GL-PvdA: vanaf 2030 alleen nog verkoop van elektrische voertuigen toegestaan, inclusief brommers en snorfietsen; fiscale regelingen voor elektrisch rijden alleen nog voor lage en middeninkomens)

Pensioen: (VVD: gecontroleerd overgaan naar nieuw pensioenstelsel) (NSC: niet verplicht en niet zonder inspraak pensioenen omzetten naar nieuw stelsel) (GL-PvdA: pensioenplicht zelfstandigen).

Milieu: Vrijstellingen en fiscale subsidies voor grootgebruikers en producenten van fossiele energie afbouwen (GL-PvdA), vVoor zware industrie ambitieuzere en effectievere CO2-heffing (GL-PvdA)

Dus wat zijn de fiscale gevolgen van deze verkiezingsuitslag?

Dit zijn wat ons betreft de meest voor de hand liggende, meest werkbare coalities en de fiscale verschillen per partij zoals deze duidelijk zijn geworden middels de verschillende verkiezingsprogramma’s. De nabije toekomst zal uit moeten wijzen wie bereid is op welke punten water bij de wijn te doen en wat de daadwerkelijke fiscale gevolgen van de verkiezingsuitslag zullen zijn. Dat er het een en ander te veranderen staat is echter wel duidelijk. Ongeacht welke coalitie het ook zal worden.

Wil je meer artikelen lezen van Raymond? Kijk dan op ons nieuwsoverzicht. Raymond schrijft regelmatig over de fiscale actualiteit.

The post De fiscale gevolgen van de verkiezingsuitslag appeared first on Nextens.