NBA voorman: eerder kritisch dan somber over verbetering sector

In antwoord op de vraag of Kris Douma, het boegbeeld van de beroepskoepel NBA, het recente rapport goed heeft gelezen, bevestigt hij dit met overtuiging. Op de Accountantsdag, waar kwartiermaker Chris Fonteijn eerder dezelfde vraag aan Douma stelde in aanwezigheid van een zaal met bijna duizend accountants, benadrukt Douma dat hij het rapport zelfs twee keer heeft doorgenomen.

Kritische aanmoediging

Bij de opening van de Accountantsdag weerlegde Douma de suggestie dat het recent gepubliceerde eindrapport van dekwartiermakers, een somber beeld schetst van de sector. Dit rapport, op verzoek van het ministerie van Financiën drieënhalf jaar lang onderzoek gedaan naar de accountancysector en gericht op het stimuleren van verbeteringen, noemt hij eerder een kritische aanmoediging dan een sombere beschouwing. Volgens het voormalig PvdA-Kamerlid is de toon eerder kritisch dan somber.

Van nature voorzichtig

Tijdens de lunch nuanceert Douma zijn eerdere standpunt. Hij erkent dat het rapport duidelijke kritiek bevat en dat de sector wellicht te dun en te traag reageert. Ondanks deze punten van zorg blijft Douma positief en ziet hij intrinsieke motivatie onder accountants om veranderingen door te voeren. Hoewel er weerstand is, met name op het gebied van transparantie en geheimhouding, gelooft hij dat de kwartiermakers en hij uiteindelijk hetzelfde doel nastreven: dat de mensen in de sector de veranderingen omarmen en dragen.

Hij benadrukt het belang van de accountant niet alleen voor de klant, maar ook voor het maatschappelijk verkeer. In het besef dat sommige leden van zijn achterban van nature voorzichtig zijn, onderstreept Douma dat veranderingen essentieel zijn en dat de sector de uitdaging moet aangaan om deze veranderingen te omarmen.

Accountants in de voorhoede

De opmerkingen van de kwartiermakers, laten weinig ruimte voor twijfel. Op het accountantscongres worden de accountants expliciet uitgedaagd om actie te ondernemen. Van Beusekom waarschuwt dat inactiviteit kan leiden tot ernstige gevolgen in de toekomst en benadrukt de noodzaak van goed onderhoud van het huidige systeem, vooral gezien de combinatie van accountants met consultants in commerciële bedrijven.

De verantwoordelijkheid voor het aannemen van deze uitdaging ligt nu vooral bij de accountants zelf, met Kris Douma, voorzitter van NBA, en zijn organisatie in de voorhoede. Hoewel de kwartiermakers geen ingrijpende nieuwe regels voorstellen, geeft de AFM aan niet per se harder te zullen ingrijpen. Hierdoor worden Douma en de accountancysector aangemoedigd om zelf echte veranderingen door te voeren en het tempo te versnellen.

Absurd

Hoe Douma dit ziet gebeuren, blijft nog grotendeels onduidelijk. Hij benadrukt het belang van sectorbrede discussies, bijvoorbeeld over variabele beloningen en nieuwe beroepsprofielen als startpunt voor een vernieuwde accountantsopleiding. Douma erkent de noodzaak om aanpassingen aan te brengen vóórdat de opleiding grondig wordt herzien, wat in lijn is met de aanbevelingen van de kwartiermakers. Hij vindt het absurd dat de huidige opleiding tot wel tien tot twaalf jaar kan duren en stelt een meer realistisch maximum van zeven tot acht jaar voor. Dat is vergelijkbaar met andere specialisaties aan hogescholen en universiteiten.

De kwartiermakers stellen voor de opleiding binnen één tot twee jaar aan te passen, een voorstel waar Douma enigszins realistisch tegenover staat. Hij benoemt december 2024 als de streefdatum om de beroepsprofielen definitief goedgekeurd te hebben.

The post NBA voorman: eerder kritisch dan somber over verbetering sector appeared first on Nextens.