Excessieve schulden dga – fiscale tip 1 voor 2024

Raymond Barkman, onze fiscaal econoom heeft voor het aankomend jaar vijf fiscale tips voor je samengesteld. Deze tips zullen we hier in vijf afzonderlijke blogs in de aankomende weken met je delen. De eerste tip heeft betrekking op de regeling rond de excessieve schulden van de directeur-grootaandeelhouder (dga). Raymond legt uit hoe je de box 2-heffing van 26,9% over de dividenduitkering vanwege een excessieveschuldpositie kunt voorkomen.

De regeling rond de excessieve schulden van de dga (directeur-grootaandeelhouder) bij zijn bv is een uitvloeisel van de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. Deze wet is eind 2022 door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en is per 1 januari 2023 in werking getreden. De wettelijke regeling houdt in dat als je als aanmerkelijkbelanghouder tezamen met je partner een schuld aan je bv hebt die meer bedraagt dan €700.000, het meerdere boven die €700.000 belast wordt als een dividenduitkering. Hierover betaal je in 2023 in box 2 26,9% inkomstenbelasting. Eén specifieke schuld telt overigens niet mee voor de grens van €700.000. Dit betreft de schuld aan je bv voor de financiering van de eigen woning. Maar hoe voorkom je deze box 2-heffing?

Vier punten om rekening mee te houden

De excessieveschuldregeling strekt zich ook uit naar familieleden in opgaande en neergaande lijn van de dga en diens partner. Heeft je vennootschap aan je (klein)kinderen of aan je (groot)ouders of die van je partner geld uitgeleend, dan geldt de grens van €700.000 voor dat familielid en diens partner gezamenlijk. Het meerdere wordt bij jou belast, tenzij dat familielid zelf een belang van vijf procent of meer in de vennootschap heeft. De eventuele lening van de vennootschappen voor de financiering van een eigen woning van jezelf, je (klein)kind of (groot)ouder hoef je hier niet in mee te tellen.

Vorderingen en rechten van de dga op de vennootschap worden niet gesaldeerd met de schulden aan de vennootschap.

De regeling voor excessieve schulden aan de eigen bv betreft een fictieve dividenduitkering. Voor deze dividenduitkering ligt geen dividendbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders ten grondslag. Jouw bv zal dus geen dividendbelasting hoeven in te houden.

Per 1 januari 2024 daalt het maximumbedrag voor de regeling excessief lenen van €700.000 naar €500.000. Dit zal voor dga’s die in 2023 te maken hebben met de excessieveschuldregeling, in 2024 de excessieve schuld met €200.000 extra moeten afbouwen om buiten de excessieveschuldregeling te blijven. Let wel dat over die extra fictieve dividenduitkering van €200.000 in 2024 tot een extra inkomstenbelastingheffing in box 2 zal leiden van minimaal €6.383 tot maximaal €12.200.

Hoe voorkom je de box 2-heffing?

De excessieveschuldpositie wordt voor het eerst op 31 december 2023 getoetst. Je kunt de box 2-heffing van 26,9% over de dividentuitkering vanwege een excessieveschuldpositie voorkomen door vóór 31 december 2023 de schuldpositie terug te brengen tot maximaal €700.000.

Voorkomen box 2-heffing kan op de volgende manieren

Heb je voldoende middelen in privé: los daarmee de excessieveschuldpositie af.

Herfinanciering van de schuld, bijvoorbeeld bij een bank.

Uitkeren van dividend uit de bv. Dit leidt weliswaar ook tot een box 2-heffing, maar per 1 januari 2024 verandert het box 2-tarief. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee tarieven. Er komt een tarief van 24,5% voor inkomsten tot €67.000 en een tarief van 33% over het meerdere. Maak voor dat geval een berekening van de verschuldigde box 2-heffing over uw dividenduitkering voor 2023 en 2024.

Vastgoed verkopen of overdragen. Als je vastgoed in privé hebt, ook als dat niet gefinancierd is met leningen van je bv, kun je overwegen dat vastgoed te verkopen en met de opbrengst de lening af te lossen. Nadeel hierbij is dat je bv of de externe koper over de waarde van het pand doorgaans 10,4% overdrachtsbelasting verschuldigd zal zijn. Voor verkoop van woningen gelden andere percentages overdrachtsbelasting.

Meer fiscale tips voor 2024

Je weet nu hoe je de box 2-heffing over de dividenduitkering in verband met excessieve schulden van de dga kunt voorkomen. In de aankomende dagen en weken zullen hier nog een aantal handige tips voor 2024 met je delen. Bijvoorbeeld hoe je belastingrente kunt voorkomen of hoe je voor zorgt dat je minder box 3-heffing verschuldigd bent. Hou onze site daarom goed in de gaten!

The post Excessieve schulden dga – fiscale tip 1 voor 2024 appeared first on Nextens.