Accountants starten discussie over geheimhoudingsplicht

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft aangegeven open te staan voor discussie over verdere aanpassingen van de wijze waarop accountants omgaan met vertrouwelijkheid. Deze week publiceerde de beroepsorganisatie het consultatiedocument “Geheimhouding ontrafeld,” opgesteld door een projectgroep onder leiding van oud-advocaat Hendrik Jan Biemond. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tot 22 december te reageren op dit document.

Roep om openheid

Al tientallen jaren worstelen accountants met de roep om meer openheid over hun activiteiten met betrekking tot het signaleren van fraude of een faillissementsrisico. De druk voor transparantie nam toe na boekhoudfraudes bij supermarktconcern Ahold en olie- en gasbedrijf Shell, evenals de ondergang van accountantskantoor Arthur Andersen. Deze gebeurtenissen hebben de roep om openheid versterkt, zoals bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman al in 1994 opmerkte, schrijft het FD.

Onenigheid

Tegelijkertijd staan accountants onder invloed van de ondernemingen die hen inhuren, en moeten ze zich houden aan wettelijke en beroepsmatige geheimhoudingsregels. Desondanks benadrukt de NBA dat deze geheimhoudingsplicht ‘niet absoluut’ is.

In het afgelopen jaar ontstond er onenigheid tussen beleggers, accountants en bedrijven over de rol van accountants in aandeelhoudersvergaderingen. De NBA kent accountants nu een bredere rol toe, maar bedrijfsbestuurders uitten hun ongenoegen hierover via de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (Veuo). Zij vreesden ‘rolvervaging’ en een ongemakkelijke positie voor individuele accountants.

Balans en transparantie

De Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (Veuo) is positief over de opdracht aan de werkgroep om een balans te vinden tussen meer transparantie vanuit de maatschappij en het belang van vertrouwelijkheid voor de gecontroleerde organisatie. VNO-NCW en MKB-Nederland tonen zich in dezelfde lijn en zullen de discussienota grondig bestuderen.

Beleggersorganisatie Eumedion beschouwt het consultatiedocument als een belangrijke stap om de positie van de accountant als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer te versterken. Eumedion ondersteunt met name voorstellen om de presentaties van accountants over verricht controlewerk bij beursondernemingen openbaar te maken en om de dialoog tussen aandeelhouders en accountant te bevorderen, bijvoorbeeld door de accountant de mogelijkheid te geven te reageren op mededelingen voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen, aldus het FD.

The post Accountants starten discussie over geheimhoudingsplicht appeared first on Nextens.