Oproep zakelijke rijders tot herinvoering lage bijtelling op elektrische voertuigen

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) roept een nieuw kabinet op tot onmiddellijke actie om de bijtellingstarieven voor elektrische voertuigen te herzien en terug te brengen naar het niveau van 2018. Volgens VZR zal deze maatregel niet alleen de verkoop van elektrische voertuigen stimuleren, maar ook bijdragen aan het behoud van Nederland’s leidende positie in de transitie naar duurzame mobiliteit en het bereiken van CO2-doelstellingen.

VZR wijst op de volgende onwenselijke aspecten van de huidige situatie:

Stagnerende Verkoop van Elektrische Voertuigen: De verkoop van elektrische voertuigen in Nederland stagneert deels als gevolg van de hoge bijtellingstarieven, waardoor elektrisch rijden minder aantrekkelijk wordt.

Verlies van Koploperspositie: Nederland staat bekend als een pionier in de elektrische mobiliteitsrevolutie, maar het risico op het verlies van deze positie is reëel. Het behouden van deze koploperspositie is van vitaal belang voor de economie en het aantrekken van investeringen in duurzame mobiliteit.

Niet Halen van CO2-doelen: De verhoogde bijtelling heeft directe gevolgen voor het behalen van de CO2-reductiedoelen van Nederland. Een grotere verschuiving naar elektrische voertuigen is noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen onder het Klimaatakkoord.

Toenemende Opbrengsten voor de Overheid: In 2018 heeft de verhoging van de bijtelling aanzienlijke inkomsten gegenereerd voor de overheid. Deze situatie heeft echter een onbalans gecreëerd tussen overheidsinkomsten en het stimuleren van elektrische mobiliteit.

Voorzitter Jan van Delft benadrukt: “De tijd om te handelen is nu. Het herinvoeren van de lage bijtelling is niet alleen een investering in een duurzame toekomst, maar ook een kans voor Nederland om de economie te stimuleren en het milieu te beschermen.”

The post Oproep zakelijke rijders tot herinvoering lage bijtelling op elektrische voertuigen appeared first on Nextens.