Fiscale denktank doet voorstellen voor een circulaire economie

De fiscale denktank Ex’tax heeft een reeks voorstellen gepubliceerd om de circulaire economie te bevorderen. Een van de suggesties is om het inkomen tot €20.000 vrij te stellen van belastingen en sociale premies, en in plaats daarvan de heffingen op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verhogen. Deze voorstellen, die deel uitmaken van het rapport “Werk moet lonen: de taxshift in actie”, hebben als doel de lasten op arbeid te verminderen en tegelijkertijd de vervuiler te laten betalen.

Circulaire economie

Ex’tax heeft geconstateerd dat de meerderheid van de politieke partijen de basisgedachten van het rapport onderschrijft, maar vaak blijft het bij oppervlakkige maatregelen zoals het iets meer belasten van consumptie of vervuiling. Het voorstel van Ex’tax om arbeid lonender te maken, zowel voor werknemers als werkgevers, omvat ook het herverdelen van arbeidslasten. Zo zouden premieheffingen voor zorg en sociale zekerheid niet langer beperkt zijn tot een maximuminkomen, wat de inkomensongelijkheid zou verminderen, dat schrijf het FD.

Ex’tax stelt voor om groene belastingen te verhogen om de lagere overheidsinkomsten uit arbeid te compenseren. Dit zou niet alleen arbeid goedkoper maken, maar ook een stimulans vormen voor een duurzame, circulaire economie. Hoewel sommige economen zorgen uiten dat lagere arbeidskosten innovatie kunnen ontmoedigen, verdedigt Ex’tax dit idee door te stellen dat het verhogen van de grondstofproductiviteit, in plaats van de arbeidsproductiviteit, duurzaam en circulair ondernemen zou bevorderen.

Stabiele overheidsinkomsten

Om te voorkomen dat groene belastingen hun effectiviteit verliezen doordat consumenten en bedrijven duurzame alternatieven kiezen, benadrukt Ex’tax dat deze belastingen stabiele overheidsinkomsten kunnen opleveren. Hoewel er aan de grondslagen en tarieven moet worden gesleuteld, gelooft de denktank dat milieubelastingen niet snel zullen eroderen.

Deze voorstellen zijn gericht op het creëren van een eerlijkere belastingstructuur en het aanmoedigen van een economie die minder afhankelijk is van lineaire consumptie, met als uiteindelijk doel een meer duurzame en sociale samenleving, aldus het FD.

The post Fiscale denktank doet voorstellen voor een circulaire economie appeared first on Nextens.