Box 2 ondernemers: winst uitkeren of niet?

Ondernemers die winst hebben opgepot in hun persoonlijke bv staan voor een financiële uitdaging. Dit komt doordat de Tweede Kamer heeft besloten om de belastingtarieven in box 2 en 3 van de inkomstenbelasting extra te verhogen. Hierdoor rijst de vraag of zij de gereserveerde winst in hun vennootschap nog vóór 1 januari aan zichzelf moeten uitkeren.

Linkse oppositie

De Tweede Kamer heeft onlangs groen licht gegeven voor een amendement op het belastingplan voor 2024, voorgesteld door GroenLinks/PvdA. Het demissionaire kabinet had oorspronkelijk voorgesteld om het huidige tarief van 26,9% in box 2 te vervangen door twee tarieven: een lager tarief van 24,5% voor het eerste inkomen tot €67.000 en een hoger tarief van 31% voor alles daarboven. Echter, op aandringen van de linkse oppositiepartijen heeft de Kamer het hoge tarief verder verhoogd naar 33% met ingang van 1 januari.

Dit amendement omvat ook een extra verhoging van het belastingtarief voor sparen en beleggen in box 3. Het oorspronkelijke voorstel van het kabinet was om het tarief in 2024 te verhogen van 32% naar 34%. Echter, met de goedkeuring van de Tweede Kamer wordt dit tarief verhoogd tot 36%, dat schrijft het FD.

Uitstellen

In box 2 wordt belasting geheven op inkomen dat voortkomt uit het bezitten van 5% of meer van de aandelen in een bedrijf. Dit geldt voor mensen zoals directeur-grootaandeelhouders (dga’s) die zichzelf dividend uitkeren, maar ook voor zelfstandige professionals die hun inkomsten via een besloten vennootschap (bv) laten lopen, zoals partners in accountants- en advocatenkantoren of zelfstandige artsen.

Het voordeel van box 2 is dat belastingbetalers hun belastingbetaling kunnen uitstellen door geen winst aan zichzelf uit te keren. In plaats daarvan betaalt de bv vennootschapsbelasting over de beleggingsresultaten die ze behalen met de bewaarde winsten, met een tarief van 19% voor winsten tot twee ton en 25,8% voor hogere winsten.

Rendement

Met de invoering van het tweeschijvenstelsel en de geplande tariefsverhogingen in box 2 en 3 vanaf 2024, rijst de vraag wat voordeliger is voor belastingbetalers met winsten in hun persoonlijke bv’s: doorgaan met beleggen via de bv of dividend uitkeren, belasting betalen in box 2 en privé beleggen.

René Bruel, een vermogensplanningsexpert bij ABN Amro MeesPierson, heeft onderzocht wanneer het gunstig is voor belastingbetalers om nog in 2023 dividend uit te keren. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals het verwachte rendement op het vermogen, de verwachte termijn waarop belastingbetaling in box 2 sowieso moet plaatsvinden, het tarief dat de bv betaalt over de beleggingsresultaten en het tarief dat van toepassing is bij dividenduitkering in box 2.

Algemene richtlijnen

Hoewel situaties sterk kunnen variëren, geeft Bruel enkele algemene richtlijnen. Als het mogelijk is om na 2023 vermogen tegen het lage tarief van 24,5% uit de bv te halen, is het meestal voordeliger om dit te doen in plaats van dit jaar nog dividend uit te keren tegen het huidige tarief van 26,9% en privé te beleggen.

Als afrekenen in de toekomst onvermijdelijk is tegen 33%, hangt de beslissing af van het aantal jaren dat de belastingbetaling kan worden uitgesteld en het rendement dat in die periode wordt behaald. Als vuistregel geldt dat naarmate de uitstelperiode korter is en het rendement hoger, het eerder voordelig is om dit jaar nog in box 2 af te rekenen tegen 26,9% in plaats van in de toekomst tegen 33%, aldus het FD.

The post Box 2 ondernemers: winst uitkeren of niet? appeared first on Nextens.