BTW op diensten: complexe materie

Artikel BTW op diensten

BTW op diensten:
complexe materie

Een eigen onderneming starten is vrij eenvoudig. Even langs de Kamer van Koophandel en je kunt aan de slag. Maar bij het hebben van een eigen onderneming komt wel iets meer kijken dan alleen een bezoekje aan de KvK. Want hoe zit het bijvoorbeeld met het afdragen van omzetbelasting (btw) als je met name diensten verricht?

De ene dienst is immers de andere niet. En wat als een dienst uit meerdere, zelfstandig te identificeren onderdelen bestaat: de zogeheten samengestelde prestaties? En het wordt helemaal ingewikkeld als op die verschillende onderdelen ook nog eens verschillende btw-tarieven van toepassing zijn.

Starten dienstverlenend bedrijf is tegenwoordig een stuk eenvoudiger

Door de opkomst van nieuwe technologieën, online tools en communicatieplatformen, is de drempel voor het starten van een dienstverlenend bedrijf aanzienlijk verlaagd. Het is voor ondernemers nu veel eenvoudiger om hun diensten te adverteren, betalingen te ontvangen en te communiceren met (potentiële) klanten. Dit heeft de kosten en rompslomp van het opzetten van een dienstverlenend bedrijf aanzienlijk verminderd. En daardoor durven steeds meer mensen de stap te zetten om hun eigen dienstverlenende onderneming te starten.

Dienstverlening nader bekeken

Het leek ons daarom handig om eens wat beter te kijken naar het fenomeen ‘dienstverlening’. Wat verstaan we daaronder? Welke verschillen zijn er en waarmee moet je zoal rekening houden als het gaat om het berekenen en afdragen van btw?

Wanneer is iets een dienst?

Om te bepalen of iets überhaupt een dienst is, dienen we ons te wenden tot de Wet op de omzetbelasting 1968. Deze bepaalt dat een dienst een prestatie is die door een ondernemer wordt verricht en geen levering van goederen is. Om dus te kunnen bepalen wat een dienst is, zul je eerst vast moeten stellen of er sprake is van een levering. Is dit niet het geval, dan is de prestatie aan te merken als dienst.

Onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke dienstverlening

Bij dienstverlening maken we onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke dienstverlening. Bij zakelijke diensteverlening gaat het hoofdzakelijk om het leveren van diensten aan andere bedrijven (B2B). Terwijl bij persoonlijke dienstverlening het juist gaat om het leveren van diensten aan particuliere klanten (B2C).

Wat zijn zakelijke dienstverleners?

Bij zakelijke dienstverlening kun je bijvoorbeeld denken aan ICT-bedrijven, reclame- en communicatiebureaus en schoonmaakbedrijven. Bij persoonlijke dienstverlening hebben we het bijvoorbeeld over kappers, life coaches of schoenmakers.

Waarom is onderscheid tussen persoonlijke- en zakelijke dienstverlening van belang?

Het onderscheid tussen persoonlijke- en zakelijke dienstverlening is om een aatla redenen van belang. Voor de afdracht van btw in grensoverschrijdende situaties bijvoorbeeld. Zo is de hoofdregel voor zakelijke dienstverleners dat diensten verricht voor ondernemers gevestigd zijn in een ander EU-land dan de dienstverrichter, belast worden in dat andere EU-land en dat de btw-heffing wordt verlegd naar de afnemer. Terwijl een tweede hoofdregel bepaalt dat als de afnemer géén ondernemer is, de dienst wordt belast waar de dienstverrichter gevestigd is. Op deze hoofdregels bestaan echter diverse uitzonderingen.

De verschillende btw-tarieven

Een ander punt van aandacht is het btw-tarief. Nederland kent drie btw-tarieven plus diverse vrijstellingen. Het algemene tarief is 21%, het verlaagde tarief bedraagt 9% en er is ook nog het nultarief. Daarnaast zijn sommige diensten vrijgesteld van omzetbelasting wat weer iets anders is dan het nultarief. Een dienst met een nultarief belast de aftrek van voorbelasting van de dienstverrichter niet, maar een vrijgestelde dienst wel. Het is dus van belang te weten welk tarief geldt voor de door jou verrichte diensten en of de aftrek van voorbelasting wordt beperkt.

Gratis uitgebreid kennisdocument ‘Verrichten van diensten’

Het correct waarderen van onderhanden werk stelt je dus in staat om nauwkeurige financiële rapportages op te stellen, de projectrentabiliteit te beoordelen én inzicht te krijgen in de liquiditeitspositie van je bedrijf.

Zoals je merkt is de regelgeving omtrent btw op diensten behoorlijk complex. We hebben daarom een gratis kennisdocument opgesteld. Je vindt hierin alle informatie over het begrip ‘dienst’ plus de belangrijkste regels en uitzonderingen op het gebied van btw en het verrichten van diensten. Je kunt het document ‘Verrichten van diensten’ gratis downloaden.

Meer weten over Verrichten van diensten?

Download ons gratis kennisdocument.

Meer weten over Nextens?

Benieuwd welke interessante documenten we nog meer voor je beschikbaar hebben? Of hoe de producten van Nextens jou meer grip kunnen geven op je fiscale en financiële positie? Kijk dan eens bij Nextens Grip of neem contact op met een van onze
onze accountmanagers. Zij helpen je graag verder.

Download het kennisdocument

Vul je gegevens in


Kies een aanhef
heer
mevrouw

Vul je gegevens in

Tot slot

Wat omschrijft jouw organisatie het beste?
Accountancy
Administratie
Belastingadvies
Boekhouding
MKB
Multinational
Notaris
Anders
< Maak een keuze >
Nederland

*We willen u up-to-date houden over de ontwikkelingen van Nextens en onze producten via e-mail. De inhoud van deze e-mails kunnen bestaan uit artikelen, product updates, informatie over evenementen of uitnodigingen voor onderzoeken.

The post BTW op diensten: complexe materie appeared first on Nextens.