Afval scheiden in de bouwsector: Duurzaamheid als bouwsteen

We schreven recentelijk een blogpost over circulair bouwen. Circulair bouwen kan bouwbedrijven namelijk helpen de imact op het milieu te verminderen en te voldoen aan steeds strengere klimaateisen. Een belangrijk onderdeel van circulair bouwen is het scheiden van afval. In deze blogpost gaan we daarom nader in op de vraag waarom afval scheiden in de bouwsector van essentieel belang is en welke voordelen dit met zich meebrengt voor zowel onze leefomgeving als het bouwbedrijf.

Een groeiend probleem

De bouwsector is wereldwijd een van de grootste producenten van afval. Het bouwproces genereert enorme hoeveelheden afval, variërend van beton, baksteen en hout tot verpakkingsmateriaal en andere bouwmaterialen. Helaas komt een aanzienlijk deel van dit afval nog steeds terecht op stortplaatsen, wat niet alleen schadelijk is voor het milieu, maar ook verspilling van kostbare grondstoffen betekent.

Waarom afval scheiden?

Afval scheiden is niet alleen een ethische verplichting, het biedt ook aanzienlijke voordelen voor bouwbedrijven. Zo is het beter voor het milieu, zorgt het voor kostenreductie en is het goed voor het imago.

Milieuvoordelen
Het verminderen van de hoeveelheid bouwafval dat naar stortplaatsen gaat, heeft een positieve impact op het milieu. Afval op stortplaatsen kan leiden tot vervuiling van bodem en grondwater en de uitstoot van broeikasgassen. Door afval te scheiden en te recyclen, kunnen deze negatieve effecten worden verminderd. Bovendien zorgt hergebruik er voor dat nieuwe bouwmaterialen minder hoeven te worden geproduceerd. Ook dat heeft een positieve impact op het milieu.

Besparing van grondstoffen
Veel bouwmaterialen zijn schaars. Door afval te scheiden en materialen opnieuw te gebruiken, draagt de bouwsector bij aan het behoud van kostbare grondstoffen.

Kostenbesparing
Afvalverwerking kost geld. Dat geldt natuurlijk ook voor het recyclingproces. Echter, door afval te scheiden en te recyclen, verminderen bouwbedrijven de kosten van afvalverwerking. Daarnaast kunnen ze een deel van de producten hergebruiken of verkopen. Dat scheelt dus geld of levert geld op.

Positief imago
Bedrijven met een duurzaam bedrijfsproces, profiteren van een beter imago bij klanten en stakeholders. Dit kan leiden tot een grotere klantenkring en meer zakelijke kansen.

Wettelijke naleving
In veel landen en regio’s zijn er wetten en voorschriften met betrekking tot afvalverwerking en recycling. Door afval te scheiden, voldoen bouwbedrijven eerder aan deze wettelijke eisen en voorkomen daarmee boetes.

Hoe afval scheiden in de bouwsector?

Het proces van afval scheiden in de bouwsector begint eigenlijk al voordat de materialen op de bouwplaats terecht komen. Het is daarom belangrijk om bij de inkoop al rekening te houden met de verwerking aan het einde van het bouwproces. Hier zijn daarom enkele stappen die je als bouwbedrijf kan nemen:

Kies de juiste leverancier en koop slim in
Door bij de inkoop al na te denken over welke materialen je inkoopt en te overleggen met je leveranciers, kun je voor materialen en producten kiezen die eenvoudig(er) te scheiden en eventueel opnieuw te gebruiken zijn.

Identificatie en sortering
Identificeer verschillende soorten afval die worden gegenereerd tijdens de bouwwerkzaamheden, zoals hout, metaal, beton en plastic. Sorteer deze materialen ter plaatse in aparte containers.

Recyclingfaciliteiten
Zorg voor duidelijk gemarkeerde containers of locaties op de bouwplaats waar verschillende soorten afval kunnen worden verzameld. Dit kan onder meer het scheiden van bouwpuin, hout, metalen en ander herbruikbaar materiaal omvatten.

Educatie
Zorg ervoor dat alle betrokkenen, van arbeiders tot beheerders, op de hoogte zijn van het belang van afval scheiden en hoe ze kunnen bijdragen.

Samenwerking
Werk samen met afvalbeheerbedrijven en recyclingcentra om ervoor te zorgen dat materialen op de juiste manier worden afgevoerd en gerecycled. Materialen die voor jou misschien geen waarde meer hebben kunnen voor andere bedrijven juist nog heel interessant en waardevol zijn.

Wat nu?

Afval scheiden is ook in de bouwsector geen optie meer, het is een vereiste. Het levert aanzienlijke voordelen op voor het milieu, de samenleving en bedrijven. Door afval te scheiden en te recyclen, kan de bouwsector bijdragen aan een duurzamere toekomst en tegelijkertijd kosten besparen. Hiervoor zijn echter wel investeringen nodig. Investeringen in nieuwe technologieën en productiemiddelen. Investeren doe je natuurlijk het liefst fiscaal zo voordelig mogelijk. Gelukkig zijn daar verschillende regelingen en subsidies voor. Hoe je daar gebruik van kunt maken lees je in ons uitgebreide gratis kennisdocument “Fiscaal Voordelig Verduurzamen”.

The post Afval scheiden in de bouwsector: Duurzaamheid als bouwsteen appeared first on Nextens.